h

Gravenbol moet open blijven voor recreanten

31 maart 2020

Gravenbol moet open blijven voor recreanten

WIJK BIJ DUURSTEDE – Op dit moment lopen er in de regio veel ontwikkelingen over de indeling van de omgeving. Zo zijn diverse organisaties bezig met het versterken van de Dijk. Hierbij wordt ook gekeken naar natuurontwikkeling in de Lunenburgerwaard, het gebied rond steenfabriek de Lunenburg. ´In de eerste plannen staat dat er rond de Gravenbol bijna alleen maar natuur komt, war geen recreatie bij mogelijk is. Dat kan wat ons betreft niet´, bekijken Frans van der Tol en Jeroen Brouwer namens de SP. De partij heeft al een reactie bij de provincie liggen.

De ideeën over de Lunenburgerwaard worden nu uitgewerkt. De Provincie gaat hierover. ´De provincie heeft met het Utrechts Landschap in 2017 al een eerste tekening gemaakt. Nu is men bezig met de uitvoering van dat idee. Zo worden hele delen van het gebied afgesloten. En dat terwijl de gemeenteraad best natuur in dit gebied wilde, maar dit wel open wil houden voor recreatie. Vandaar dat we nu, net als de jachthavens Lunenburg en watersportvereniging Rijn en Lek, aan de bel hebben getrokken bij de provincie´, vertelt Van der Tol.

De SP vindt niet dat het gebied rond de Gravenbol op een manier open moet blijven voor recreanten. De socialisten merken ook dat het college van VVD, PCG en GroenLinks hier helemaal niet mee bezig is. Brouwer; ´En dat is eigenlijk vreemd. Zeker omdat er al zo veel speelt betreffende de ruimtelijke indeling. Er liggen hier drie havens, die allemaal  mogen uitbreiden. De Gravenbol trekt jaarlijks tienduizenden recreanten. Vissers zijn hier actief, hondenliefhebbers, een zeer actieve scoutingvereniging, er worden zeillessen gegeven enzovoorts. We willen toch meer toerisme en recreatie op en rond het water? En waar blijft de burgerparticipatie? Dit gaat toch alle inwoners aan? Waar is de gemeente dan?

De SP ziet in dat nu weliswaar pas de eerste ideeën voorliggen en dat die nog veranderen. De partij vindt dat de gemeente daar wel actief mee bezig moet zijn. ´Alle betrokken partijen willen hier meer natuur hier, dat staat buiten kijf. Maar we willen hier kunnen recreëren. Wellicht op een andere manier dan nu, maar toch. Daarbij is men in de Bosscherwaarden en de binnenstad ook bezig. Ooit hadden we de Visie Rivierfront, waar dit integraal terugkwam. Wijk moest het water en de omgeving meer benutten. Voor deze plannen was nooit geld. Nu er plannen liggen, moeten we de kansen goed bekijken, met oog voor de toekomst van Wijk´, eindigt Van der Tol.

U bent hier