h

Gravenbol en Stadshaven onder de loep

15 maart 2020

Gravenbol en Stadshaven onder de loep

Foto: Jan Burger

WIJK BIJ DUURSTEDE – De partij die enkele jaren het beheer van de Gravenbol op zich genomen had, hield er vorig jaar plotsklaps mee op. Het college vond destijds nog een nieuwe beheerder, om 2019 door te komen. Enkele raadsfractie stelden hier tijdens de begrotingsbehandeling in november vorig jaar, vragen over. Het college gaf toen aan onderzoeken te doen. ´Inmiddels hebben we nog niks gehoord. Niet over de Gravenbol, maar ook niet over de Stadshaven. Nu het waterseizoen voor de deur staat, hebben we maar vragen gesteld´, vertellen Jeroen Brouwer en Frans van der Tol namens de SP.

De Gravenbol maakte onderdeel uit van de coalitiebespreking, waar de VVD het parkeren gratis wilde maken. Dat is nog niet gelukt. Het college wist wel het plotselinge opstappen van WijknogLeuker op te vangen en tijdelijk een beheerder aan te stellen. ´Dat loste het college goed op. We wisten toen al dat het maar voor één jaar was. En in de begroting was geen budget opgenomen, want er was nog niks bekend. Nu hoorden destijds dat er onderzoek gedaan werd. Nu weten we echter nog steeds niks´, begint Brouwer.

Met het waterseizoen voor de deur, klommen de socialisten in de pen te stappen om het college vragen te stellen. Van der Tol; ´We hebben weinig klachten gehoord over het zomerseizoen. Het beheer is dus goed gegaan, naar wij aannemen. Maar wel is het dat de vraag of dat besproken is. En natuurlijk hoe dit jaar de Gravenbol opgepakt kan worden. Het is en blijft een belangrijk recreatiegebied, waar per jaar tienduizenden bezoekers naartoe komen´

Tevens stelde de SP vragen over de Stadshaven, een ander onderwerp dat belangrijk is voor het toerisme langs de waterkant. Daar is het college al enige tijd bezig met een nieuw bestemmingsplan en mogelijke uitbreiding van de ligplaatsen. ´Dat bestemmingsplan zou al maanden geleden af zijn, eind 2019 meldde het college. Maar daar waren al vaker beloften over gedaan. Aangezien de eerste boten weer aan gaan meren, moet het wel duidelijk zijn wat er gaat komen. We hoorden verhalen over een nieuwe pachter. We nemen aan dat die toch wel enige afspraken heeft willen maken. Vandaar dat we wat vragen hebben gesteld´, besluit Van der Tol.

Reactie toevoegen

U bent hier