h

Mantelzorgers in het zonnetje

12 november 2017

Mantelzorgers in het zonnetje

Foto: Elton Wollenberg

WIJK BIJ DUURSTEDE – Met alle veranderingen in de zorg zijn mantelzorgers nog belangrijker geworden voor zorgbehoevenden. Om hen in het zonnetje te zetten, geeft de gemeente Wijk in samenwerking met Stichting Klantenspaarpas en Binding, hen dit jaar als dank een spaartegoed voor de Klantenpas ter waarde van 75 euro.  Hiermee kunnen ze bij lokale winkeliers inkopen doen. “Onze samenleving kon al niet zonder mantelzorgers, en kan in de toekomst nog minder zonder hen. We kunnen deze groep niet genoeg bedanken voor alle hulp”, meent SP-wethouder Jeroen Brouwer, die afgelopen zaterdag namens de gemeente de kaarten symbolisch overhandigde.

Al voor alle grootschalige veranderingen in de zorg waren mantelzorgers belangrijk. “Zij waren voor familie of vrienden al de eerste opvang. We zien dat met alle bezuinigingen de druk op mantelzorgers wel enorm toegenomen is. Vandaar dat we vandaag de dag nog blijer zijn met hun hulp. Goed dat met de Dag van de Mantelzorger daar aandacht aan schenkt. Die aandacht kan wat ons betreft niet groot genoeg zijn”, meldt Corrie de Groot, als fractielid ook aanwezig bij de door Binding georganiseerde bijeenkomst in het kader van de Dag van de Mantelzorg.

De SP sprak al vaak hun zorgen uit over de groeiende druk die op de schouders van de mantelzorger komt te liggen. Tijdens de bijeenkomst kwam dat ook naar voren. “Als je dan hoort hoe een oudere vrouw ’s nachts enkele keren haar bed uit moet voor haar man, en dus zelf niet goed slaapt, dan wordt nog eens duidelijk hoe lastig dat is. Vandaar dat we ook aan het zoeken zijn naar plekken voor meer respijtzorg. Als SP gaan we daar met verschillende partijen over in gesprek”, meldt De Groot.

Wethouder Brouwer stond er met een dubbel gevoel, maar maakte voor de groep een diepe buiging. “Ik was er als vervanger. Ten eerste voor Wil Kosterman die net geopereerd is en dus zelf helaas niet kon komen. Ten tweede als vervanger van Jan Burger. En we weten allemaal waarom hij er niet is. Twee voorbeelden die laten zien hoe belangrijk mantelzorgers zijn. Vandaar dat ik ook een diepe buiging heb gemaakt. De mensen in de zaal doen simpelweg zulk verschrikkelijk goed. Dat kunnen we niet genoeg waarderen”, eindigt hij.

Reacties

Aller eerst ben ik blij met aandacht voor mantelzorgers.. maar toen ik
( namens Stand-by Duurstede) voor de zomer insprak tijdens een gemeenteraads vergadering over het probleem in onze gemeente aangaande respijtzorg ( mantelzorg ondersteuning) en aandacht vroeg voor mijn voorstel ( positief te zoeken met instanties die kennis vanzaken hebben, om met elkaar een duidelijker beeld en beleid te vormen) kreeg ik van geen enkele partij doel gerichte aandacht en vragen. Ook niet van de SP..die zouden als geen ander een burger initiatief zonder meer moeten ondersteunen, maar zelfs na div. malen contact te hebben gezocht van onze kant ....geen interesse ?? lees voor mij dan ook beetje vreemd dit compliment....

Hans Osenbruggen

coördinator Stand-by Duurstede ( vrijwillige mantelzorg ondersteuning)

Reactie toevoegen

U bent hier