h

Zijn noodbedden bij uitval mantelzorgers in Wijk bij Duurstede beschikbaar?

28 juli 2017

Zijn noodbedden bij uitval mantelzorgers in Wijk bij Duurstede beschikbaar?

Foto: SP

Wijk bij Duurstede - De fractie van de SP staat achter het beleid dat ouderen, zieken en mensen met een participatiebeperking zo lang als mogelijk , mits het verantwoord is, zelfstandig en in hun eigen leefomgeving blijven wonen.  Een hecht team van zorgprofessionals is erg actief en verlenen ronduit fantastische zorg. In het zelfstandig blijven wonen speelt mantelzorg door familie als ook vrijwilligers een belangrijke rol.

Stand bij Duurstede kan voor een incidentele of structurele vervanger zorgen om de mantelzorgers te vervangen dan wel te ontlasten. Stichting Binding zit als een spin in het web als het gaat om mantelzorg. Binnen het sociaal domein faciliteert de gemeente vanuit de WMO het gehele zorgproces ruimhartig. De gemeente ontving hiervoor het predicaat Gouden Gemeente.

"In onze gemeente worden wij geconfronteerd met problemen die ontstaan door plotselinge uitval van de mantelzorg. Een mantelzorger kan door verschillende oorzaken uitvallen. HIj of zij kan overbelast raken waardoor er geen directe zorg. kortdurend, langdurend of blijvend, kan worden verleend. Een mantelzorg kan zelf ook door een ziekte of een blessure uitvallen," licht SP-fractievoorzitter Jan Oechies toe.

De zorgprofessionals worden dan geconfronteerd met een verblijfsprobleem van de patiënt. Wij kennen als fractie gemeentes waar in een zorginstelling zogenaamde calamiteitenbedden of doktersbedden zijn. Hier kunnen patiënten op indicatie van de huisarts op korte termijn worden opgenomen. Medische zorg wordt dan vaak door huisarts en de thuiszorg geleverd. De gemeente faciliteert deze zorg financieel. Deze zorg is meestal kortdurend omdat na indicering door het CIS een langdurige of zelfs definitieve oplossing kan worden geregeld. Hospice Duurstede heeft plannen om in een nieuwe behuizing vervangende of respijtzorgbedden te realiseren voor terminale patiënten van wie de mantelzorg op adem moet komen dan wel uitvalt.

“De hulpdienst van de SP werd de afgelopen weken twee maal geconfronteerd met problemen rond de opvang van een familielid door uitval van de mantelzorger. Wij kregen deze vragen het afgelopen jaar vaker.  Wij hebben het College van Burgemeester en Wethouders schriftelijke vragen gesteld of het realiseren van nood - of doktersbedden in Wijk bij Duurstede mogelijk is”, besluit Oechies.

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier