h

SP stelt vragen over Participatie

11 februari 2020

SP stelt vragen over Participatie

WIJK BIJ DUURSTEDE -  In de afgelopen weken brachten diverse belangrijke onderzoeksorganisaties rapporten uit over de Participatiewet. In deze wet wordt alles geregeld voor mensen met een uitkering. Hierin staat omschreven wat gemeenten moeten doen om deze groep mee te laten doen, participeren. Sinds de invoering van de wet gaat er veel fout. ´Deze wet is weer zo´n voorbeeld van meer wettelijke taken voor gemeenten met minder geld. Voor Wijk is het bedrag vanaf 2010 opgelopen tot meer dan vier ton minder budget. Als dat doorgaat zijn de mensen met een uitkering de klos`, bekijken SP-ers Corrie de Groot en Jeroen Brouwer.

Zowel het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) als de Nationale Ombudsman sabelden de werkwijze zoals deze omschreven staat in de Participatiewet keihard neer. Deze wet heeft de afstand tussen overheid en burgers alleen maar vergroot, terwijl de banenkansen voor de doelgroepen lager is geworden. Er is simpelweg te weinig geld om mensen te begeleiden naar een goede werkplek´, legt Brouwer uit, ´Een grote groep is er met alle andere rechtse bezuinigingen in de zorg en welzijn er alleen maar op achteruit gegaan. Het is niet voor niets dat zelfs de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, waarin deskundigen zitten, en Cedris, de belangenorganisatie van bedrijven uit de voormalige sociale werkvoorziening zeggen dat er miljarden extra nodig zijn om mensen fatsoenlijk mee te laten doen.´

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) schat in dat gemeenten minstens een half miljard meer nodig hebben. De laatste jaren is er namelijk veel bezuinigd op de doelgroep. Zij meldt dat het gemeentelijke budget per uitkeringsrechtigde van 2010 gezakt is van 4500 naar 1500 per jaar. ´Aangezien het voor onze gemeente tussen de 150 en 200 mensen gaat, scheelt dat ons op jaarbasis pakweg 450 duizend euro. Daar hoor je nooit iets over. Het is niet voor niets dat we als gemeenteraad de laatste jaren elke keer meer geld naar de RSD toe moeten schuiven.´

Voor de twee socialisten is dat een reden geweest om schriftelijke vragen op te stellen. Zij concluderen dat de opgezette werkwijze vanuit Wijk wel lijkt te voldoen aan de wensen van de deskundige organisaties. De Groot; ´Het Wijks systeem gaat uit vanuit de lokale vraag. Hoe werkt de gemeente samen met lokale organisaties zoals naast de RSD en BIGA ook het UWV, de OKW en Binding. En we werken in regionaal verband  aan de regionale arbeidsmarkt. Maar om dat goed te doen, is er dus veel meer geld nodig.´

Volgens Brouwer gaat het hier om een groep mensen die de extra investeringen simpelweg nodig hebben. ´Deze groep heeft onevenredig veel last van vele bezuinigingen die de rechtse kabinetten op sociaal vlak hebben doorgevoerd. En dan niet allen via de Participatiewet, maar ook via de zorg en welzijn. Goede financiële zekerheid is zo belangrijk, een basis  om mee te doen. Daar is iedereen het over eens. Alle onderzoeken wijzen uit dat die basis nu dus niet goed is. We willen graag bekijken hoe we als gemeente hier wat aan kunnen doen´, eindigt hij.

U bent hier