h

Wel miljoenen voor een rotonde?

18 februari 2020

Wel miljoenen voor een rotonde?

WIJK BIJ DUURSTEDE – Het Wijkse college heeft bij de beantwoording van SP-vragen voor het eerst een bedrag genoemd voor de aanpassingen bij rotonde De Geer. Zij heeft 5,1 miljoen euro reserveert voor een fietstunnel en bypass. ´De kapitaalslast is al als een reservering in de meerjarenbegroting opgenomen, maar pas vanaf 2023. Blijkbaar hebben de VVD, PCG en GroenLinks dit afgesproken in hun akkoord en dus gaat het gebeuren. En dat terwijl er nu al vragen genoeg zijn over de gemeentelijke financiën´, bekijken Frans van der Tol en Jeroen Brouwer. De twee SP-es hebben extra vragen ingediend.

Veel partijen stelden de afgelopen maandag vragen over de rotonde bij De Geer. De VVD nam het punt over doorstroming mee vanuit hun verkiezingsprogramma. GroenLinks en de PCG maakten hier een onderzoeksopdracht van in het coalitieakkoord. ´Iedereen wist dat dit een dure grap zou gaan worden. Vandaar dat partijen ook wilden kijken naar alternatieven. Als SP steunden we bijvoorbeeld het idee van WijkNu dat Bikescout heet. Dat verhoogt de veiligheid ook, is sneller inpasbaar en goedkoper´, begint Brouwer.

De SP-ers vielen van hun stoel, toen zij lazen dat het college een bedrag van liefst 5,1 miljoen euro gereserveerd heeft voor een bypass en een fietstunnel. ´Het college zegt dat dit bedrag in de begroting komt. De VVD wilt dat graag. Maar het komt pas bij een volgend college. Aangezien de coalitiepartijen bij andere onderwerpen steeds meldt dat afspraken nu eenmaal afspraken zijn, lijkt het moeilijk om plannen aan te passen´, vindt Van der Tol.

De socialisten kijken met enige vrees naar de handelswijze. Ten eerste omdat het hele proces verre van transparant is. Brouwer; ´Dat begon al bij de onderhandelingen, achter gesloten deuren. De VVD, GroenLinks en de PCG haalden de paradepaardjes zoals camera´s, vele honderdduizenden euro´s voor duurzaamheid en beheer en dus de rotonde binnen. Door verschillende partijen zijn hier vragen over gesteld. Nu tovert dit college opeens bij deze antwoorden een reservering voor 5,1 miljoen uit de hoge hoed.´

De SP vindt die miljoenen vreemd als zij kijkt naar de financiële positie van de gemeente. ´ Paradepaardjes zijn niet eens zo erg. Helaas laat het kabinet Rutte de gemeenten echter in de kou laat staan. Den Haag legt al jaren opdrachten met te weinig budget bij gemeenten neer. Wij moeten dus maar dingen schrappen. Dan maakt dit college gekke keuzes. Zo onderzoekt men voor tweehonderdduizend euro diverse verkeersproblemen. Maar alleen voor de rotonde lijkt men geld vrij te maken. Is dat denken, durven en doen´,  vraagt Van der Tol zich af.

Hoe het proces opgepakt is in de regio is voor de twee raadsleden een andere reden voor vragen. In het coalitieakkoord spraken de partijen immers af meer in de regio te gaan doen. In de antwoorden geven de bestuurders aan dat subsidie is voor een fietstunnel. ´Er staat dat er binnen regioverband U10 overleg plaatsvind. In het visiestuk van U10 komen we niet voor, omdat we nog geen lid waren. Bij de bespreking van het uitvoeringsprogramma, waarin staat wat de gemeenten willen doen, was ons college niet aanwezig. Omdat we ook al niet genoemd worden in het fietsverhaal van de provincie, vragen we ons af wat er van subsidie dan terecht gaat komen?´, eindigen de twee SP-ers die dus weer vragen hierover indienden.

Reactie toevoegen

U bent hier