h
2 december 2006

Resultaten onderzoek Huisartsenpost Houten

De SP heeft via een ketting e-mailactie een kort onderzoek gedaan naar de tevredenheid van Huisartsenpost in Houten. In totaal reageerden 83 inwoners. ‘’Het is voor ons een meetpunt voor verdere actie. Er komen een aantal knelpunten naar voren zoals de bereikbaarheid van de post en de apotheek Inmiddels heeft de organisatie achter de post ons uitgenodigd voor een gesprek in januari. In 2007 gaan we met het onderzoek verder ‘’, meldt Jan Oechies.

Lees verder
26 november 2006

SP en CDA stellen vragen over contract kinderboerderij

Al enkele jaren (!) is de gemeente in gesprek met de Kinderboerderij om te komen tot een (nieuwe) huurovereenkomst en om het recht van opstal te regelen. De SP en de CDA hebben vernomen dat de onderhandelingen met de gemeente uiterst moeizaam verlopen. Het ontbreken van duidelijkheid voor de toekomst brengt de nodige onrust en frustratie teweeg bij de Kinderboerderij. De Kinderboerderij is een belangrijke organisatie met een breed maatschappelijk draagvlak en doet al jarenlang nuttig vrijwilligerswerk. Dit moet gekoesterd worden!

Lees verder
23 november 2006

Nooit eerder stemde zoveel wijkenaren SP

Een flinke zetelwinst bij de Tweede Kamerverkiezingen hing al in de lucht, dus de sfeer bij de verkiezingsavond in Muziektheater Ton van Ginkel zat er snel in.Behalve de Wijkse SP-leden waren er leden uit gemeente De Heuvelrug en Arnhem. Het was dan ook gezellig druk. Op een groot scherm waren de uitslagen te volgen.

Lees verder
19 november 2006

22 November landelijke verkiezingen

Afgelopen weken hebben de leden van de SP afdeling Wijk bij Duurstede flink campagne gevoerd in Wijk bij Duurstede. U heeft ongetwijfeld een folder door de bus gehad, en u kwam de SP-ers ook op straat tegen. Woensdag gaan we stemmen. Heeft u vervoer nodig, bel gerust even met de SP (tel. 574438). We brengen u graag even naar de stembus.

Lees verder
13 november 2006

22 november SP verkiezingsavond in Theater van Ginkel

Op 22 november om 20:00 houdt de SP een verkiezingsavond. U kunt de verkiezingsuitslagen volgen via een groot scherm. De avond wordt gehouden in Muziektheater van Ginkel aan de Rijnstraat in Wijk bij Duurstede. Iedereen is van harte welkom. Wij gaan er van uit dat we genoeg reden zullen hebben voor een mooi feestje...

Lees verder
10 november 2006

Grote belangstelling voor RSD rapport

Vandaag werden in het gemeentehuis de uitkomsten van het SP-rapport over de Regionale Sociale Dienst gepresenteerd. Jan Burger, wethouder te Wijk bij Duurstede en voorzitter van het algemeen bestuur van de RSD, heeft het eerste exemplaar in ontvangst genomen. Onder grote publieke belangstelling heeft de fractievoorzitter van de SP Zeist, Jan Voogdt, uitleg gegeven over het tot stand komen van dit rapport. De SP fracties en afdelingen uit Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist hebben de handen ineen geslagen voor dit onderzoek naar de tevredenheid van de cliënten van de RSD. In het rapport komen diverse schrijnende conclusies en voorbeelden naar voren, vooral bevat het rapport een aantal belangrijke aanbevelingen.

Lees verder
10 november 2006

SP tweede bij leerlingen Revius Wijk bij Duurstede

In het kader van de ‘plusweek’ van de leerlingen van Revius stond in het teken van de landelijke verkiezingen. Zo leerden zij bij wiskunde de verwerking van prognoses en uitslagen in cirkeldiagrammen, bij Nederlands onder andere het verschil tussen gesloten en open vragen en bij geschiedenis iets over staatsinrichting en de betekenis van verschillende politieke termen.

Lees verder
8 november 2006

Stop met het gekanker en gezever. Nu de schouders eronder!

Afgelopen dinsdag is tijdens de raadsvergadering de gemeentelijke begroting aangenomen. Er moesten harde keuzes gemaakt worden. Bezuinigen is niet wat we tijdens de verkiezingen hebben beloofd, toch staan we nu voor dit verdrongen feit. We hebben ons de opdracht gegeven eerst de inkomsten en uitgaven van de gemeente op orde te brengen. Pas als dat op orde is kun je denken aan extra uitgaven. Lees het betoog van Jeroen Brouwer.

Lees verder
5 november 2006

Uitnodiging voor overhandiging van uitslag RSD enquête

Op vrijdag 10 november presenteert de SP de resultaten van zijn onderzoek naar de tevredenheid onder cliënten van de Regionale Sociale Dienst in de regio Kromme Rijn Heuvelrug. In de raadszaal van het Zeister gemeentehuis zal de voorzitter van de RSD, Jan Burger (tevens wethouder in Wijk bij Duurstede), het rapport in ontvangst nemen.

Lees verder
4 november 2006

SP verkiezingscampagne van start

Afgelopen zaterdag was de Wijkse SP te vinden op de markt. Dit was de start van de campage voor de landelijke verkiezingen op 22 november 2006. Naast de landelijke verkiezingen was er ook ruime aandacht voor de lokale politiek. Zo kon men mee doen aan het tevredenheidsonderzoek over de huisartsenpost in Houten en werd een lokaal pamflet uitgedeeld. Dit pamflet wordt ook huis aan huis verspreid.

Lees verder

Pagina's