h
5 april 2006

Henriëtte Sanders bezocht de vluchtelingen uit Myanmar

De UNHCR heeft Nederland gevraagd om een aantal vluchtelingen uit Myanmar (vroeger Birma) op te vangen en een vluchtelingenstatus te verlenen. Van 2 tot 16 maart is Henriëtte (namens het COA) in Thailand geweest om samen met Buitenlandse Zaken en de Immigratie en Naturalisatie Dienst 100 vluchtelingen te selecteren voor komst naar Nederland.

Lees verder
5 april 2006

SP lokaal Wijk bij Duurstede

Natuurlijk zullen we bereikbaar en aanspreekbaar blijven voor leden en niet-leden. Daarom houden we iedere eerste vrijdag van de maand van 19.00 tot 23.00 uur in het Feuniks-gebouw aan het Walplantsoen open huis. We zijn daar aanwezig met verschillende activiteiten. Zo kan je daar terecht voor de verschillende meldpunten.

Lees verder
1 april 2006

De groeten en complimenten van Hans Pouw

Een jaar geleden had ik al afgesproken voor een half jaar in 2006 voor iemand te gaan zorgen in Frankrijk, niet wetend dat de SP WIJK zo’n gigantisch succes zou worden waaraan velen, waaronder ik, heel hard gewerkt hebben. Dat we ook nog eens aan de onderhandelingstafel terecht zouden komen had niemand voorzien; het was het afgelopen jaar spannend en het blijft dus spannend. Ik ben heel trots op onze resultaten en zal zeker contact met het thuisfront blijven houden en via email op de hoogte blijven en kunnen reageren als ik het nodig vindt.

Lees verder
25 maart 2006

Hulp bij belastingaangifte.

Net als vorig jaar biedt Jan de Haas aan u te helpen met het invullen en versturen van de belastingaangifte. Ook als u niet zeker weet of u een aangifte moet doen kunt u bellen met Jan. Hij heeft veel ervaring en heeft het afgelopen jaar al verschillende malen bewezen een goede hulp te zijn.

Lees verder
20 maart 2006

Stop Themabijeenkomst burgerparticipatie WMO

De PvdA, Groen Links en SP roepen het huidig demissoinair college op om af te zien van de themabijeenkomst burgerparticipatie WMO. Het doel van de avond is 'het maken van afspraken over hoe cliënt- en burgerparticipatie in Wijk bij Duurstede vormgegeven moet gaan worden'. De organisatie van de avond is in strijd met de zorgvuldigheid en terughoudendheid die in deze periode van een demissoinair college verwacht mogen worden. De PvdA, Groen Links en SP hebben de volgende brief aan het demissoinaire college opgesteld.

Lees verder
19 maart 2006

Vierpartijen college?

Na een openbare bijeenkomst waarin inhoudelijke thema’s zijn besproken hebben de onderhandelaars van PvdA, GroenLinks en SP in beslotenheid verkennend gesproken over portefeuilleverdeling en wethouderskandidaten.

Lees verder
15 maart 2006

Havana aan de krommerijn in NOS journaal

Donderdagavond 16 maart zal de NOS in het journaal van 20:00 aandacht besteden aan de Wijkse collegeonderhandelingen. Er is de linkse meerderheid, maar betekent dat ook een links college? Die vraag zal centraal staan in het item. De SP heeft de wens om deel te nemen aan zo'n college, maar niet ten koste van haar eigen identiteit en geloofwaardigheid.

Lees verder
15 maart 2006

Weblog van formateur Bas de Koning

Wie op de hoogte wil blijven van de vorderingen rond de vorming van een nieuw college kan vanaf vandaag terecht op de weblog van formateur Bas de Koning. De weblog is te vinden op de startpagina van de website www.wijkbijduurstede.nl, onder het kopje Collegeonderhandelingen. Natuurlijk houden wij u ook via onze eigen SP website op de hoogte.

Lees verder
15 maart 2006

Premies onterecht afgeschreven

Bij de SP Wijk bij Duurstede komen veel klachten binnen over de nieuwe zorgverzekering. Bij mensen die zijn overgestapt naar een andere zorgverzekeraar wordt door de oude zorgverzekeraar onterecht nog steeds premie afgeschreven voor de maand maart. Ook zijn de betaalde premies van januari en februari nog niet terug gestort.

Lees verder
12 maart 2006

PvdA en GroenLinks in Wijk bij Duurstede samen verder

Zaterdag 11 maart 2006 zijn in Wijk bij Duurstede de onderhandelingen voor de vorming van een nieuw college gestart. De Partij van de Arbeid kwam met 1920 stemmen tijdens de verkiezingen op 7 maart jl. als grootste partij uit de bus. Daarom is deze partij de onderhandelingsgesprekken gaan voeren, onder leiding van de heer Bas de Koning.

Lees verder

Pagina's