h
24 september 2006

SP Wijk dient initiatiefvoorstel dwangsommen in

Op 31 augustus hebben we de antwoorden op de vragen betreffende het initiatiefvoorstel dwangsommen en overschreden beslistermijnen van het college ontvangen. We zijn blij dat het college de beslistermijnen wil terugdringen, positief staat tegenover het initiatiefvoorstel en het project Stopwatch loopt. Het initiatiefvoorstel is gericht op de rechtsbescherming van de burger. Deze rechtsbescherming willen we versterken, als de gemeente geen achterstanden heeft; is dit alleen een instrument voor die keren dat de beslistermijnen niet gehaald worden. We hebben er het volste vertrouwen in dat de gemeente en zijn ambtenaren de aanvragen tijdig zullen afhandelen, en er dus zelden gebruik gemaakt hoeft te worden van deze dwangsommen. (update 5 oktober)

Lees verder
4 september 2006

Oproep Bijzondere ledenvergadering Socialistische Partij Wijk bij Duurstede

De gewenste val van het kabinet Balkenende is er dan toch gekomen. Op 22 november, een half jaar eerder dan verwacht, komen er Tweede Kamerverkiezingen. De landelijke verkiezingscommissies zijn de laatste maanden keihard bezig geweest met het opzetten van campagnes en natuurlijk het opstellen van een partijprogramma. Het concept van het SP programma is inmiddels, net als een concept lijst, klaar met de titel ‘Een beter Nederland, voor hetzelfde geld’. Het is tijd dat de leden zich daarover mogen uitspreken.

Lees verder
3 september 2006

Antwoorden op vragen skatebaan

Op 11 juli stelde de SP fractie vragen over de beloofde skatebaan in de Horden. Op de vraag of de beloofde attributen er nog komen en zo ja wanneer heeft wethouder Aukje Boer geantwoord.

Lees verder
3 september 2006

RSD-caravan op de Markt in Wijk

Vrijdag 1 september stond het mobiele RSD-kantoor van de SP op de markt in Wijk bij Duurstede geparkeerd. Hier konden enquêtes ingevuld worden en klachten over de Regionale Sociale Dienst (RSD) in Zeist bij de SP kenbaar gemaakt worden. Zo is de bereikbaarheid van het RSD-kantoor met het openbaar vervoer in vooral Cothen heel slecht.

Lees verder
27 augustus 2006

Problemen in de thuiszorg; de druk lijkt voorlopig van de ketel.

Zoals u in de lokale kranten hebt kunnen lezen is er, op dit moment geen patiënten stop voor onze regio in de thuis zorg. Er gingen geluiden dat uitsluitend nieuw aangemelde terminale patiënten in de zorg genomen zouden worden. Dit had kunnen leiden tot een “verstopping” in de veel duurdere zorg in de ziekenhuizen, revalidatie centra en verpleeghuizen.

Lees verder
18 juli 2006

Thuiszorg in Wijk bij Duurstede op de tocht

Door het lopende conflict tussen instellingen die verantwoordelijk zijn voor de budgettering en de uitvoering ontstaan schrijnende situaties. Mensen moeten extra lang in het ziekenhuis blijven liggen omdat er geen thuiszorg voor handen is. Ook inwoners van Wijk bij Duurstede die momenteel thuiszorg krijgen lopen gevaar.

Lees verder
11 juli 2006

SP pleit voor vlotte behandeling aanvragen en bezwaarschriften

Aanvragers van bijvoorbeeld vergunningen, ontheffingen of bijstandsuitkeringen moeten vaak veel te lang wachten op een beslissing van de gemeente of de Regionale Sociale Dienst. In veel gevallen duurt het zelfs maanden voordat een bezwaarschrift is behandeld, al is de beslistermijn wettelijk vastgelegd.

Lees verder
11 juli 2006

Waar blijven de attributen van de skatebaan?

Enkele maanden geleden zijn op de skatebaan langs de Hordenweg enkele ogenschijnlijk gevaarlijke voorzieningen weggehaald. Door zowel de directeur welzijnzorg als vorige wethouder jeugdzaken is in januari belooft dat hier snel vervangende, minder gevaarlijke attributen voor terug zouden komen. Tot nu toe, is hier geen sprake van, en dat terwijl deze plaats met het oog op de net begonnen vakantietijd juist een plek is waar kinderen zich uit kunnen leven. Onze vraag is of de beloofde attributen er nog komen en zo ja wanneer?

Lees verder
3 juli 2006

Enquête overhandigd aan woningstichting Volksbelang

Maandag 3 juli om 9:00 hebben Heriëtte Sanders van de SP en Anne-Mieke Hijman van de aktiegroep Hoogstraat de resultaten van de Hoogstraat enquête overhandigd aan dhr Nellestein, directeur van de woningstichting Volksbelang. Vanavond zal de heer Nellestein op de informatieavond in de Gouden Leeuw om 20:00 in het openbaar reageren op de enquête.

Lees verder
30 juni 2006

Jongeren welkom in de Hoogstraat

Op 3 juli organiseert de gemeente een informatieavond over de ontwikkeling op de Hoogstraat. Met name de ontwikkelingen t.a.v. de jongerenhuisvesting ten hoogte van nummer 75 tot 85, het gebied bij garage Van den Linden en de noordkant van de Hoogstraat zijn onderwerp van de bijeenkomst.

Lees verder

Pagina's