h
25 juni 2006

Enquête bouwplannen Hoogstraat Wijk bij Duurstede

Op zaterdag 24 juni heeft de SP, in samenwerking met Actiegroep Hoogstraat een enquête gehouden over de bouwplannen ter hoogte van Hoogstraat 75 tot 85. Hier zijn appartementen voor jongeren gepland. Wij hebben deze enquête samen gedaan voorafgaand aan de informatieavond over dit onderwerp op 3 juli in Café de Gouden Leeuw. Voor dit onderzoek hebben we bewoners van de Hoogstraat, Zandweg, Singel, Mierlo en het begin van de Nieuweweg benaderd.

Lees verder
9 juni 2006

Steunt u ook SP Wijk bij Duurstede?

SP-Wijk bij Duurstede heeft op dit moment ruim 80 leden in onze gemeente. Dat is een verdubbeling met een jaar geleden. Hoe meer leden we hebben, hoe meer financiële middelen we van het partijbestuur in Rotterdam krijgen. Misschien weet u dat nog niet maar de raadsleden schenken ook 75% van hun “salaris” aan de partij. Dan kunnen meer we betekenen voor de partij en de gemeente.

Lees verder
9 juni 2006

Wijkse erfenis, financiële chaos

Hoe enthousiast politici ook zijn. Als ze op een nieuwe plaats komen te zitten, moeten zijn eerst kijken wat de oude hebben achtergelaten. Inmiddels is duidelijk dat de erfenis van het oude college niet meevalt. Met een tekort over 2005, van maar liefst 1,4 miljoen, en ongunstige cijfers voor de komende periode. Daar waar we dus met nieuw beleid van start wilden gaan, moet er eerst nog wat puin geruimd worden. Gelukkig hebben we hier met Jan Burger een goede man en de juiste plaats.

Lees verder
8 juni 2006

Motie luchtkwaliteit scholen aangenomen

We hadden het u al beloofd: een betere wereld begint in Wijk. Gisteravond heeft de SP-fractie haar eerste motie ingediend… En met succes. De raad heeft de motie unaniem aangenomen. Alle andere partijen in de gemeenteraad zijn het met de SP eens dat een goede luchtkwaliteit op scholen zeer belangrijk is.

Lees verder
5 juni 2006

Resultaten SP onderzoek naar binnenmilieu van Wijkse klaslokalen

Het is dramatisch gesteld met het binnenmilieu in veel schoolklassen. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van VROM. Soms ligt de gemiddelde CO2-waarde viermaal hoger dan de norm. Dit kan leiden tot een hoger ziekteverzuim en in ernstige gevallen tot astma. De oplossing voor dit probleem is beter ventileren, zonder dat dit ten koste gaat van de energiekosten. Daarom roepen wij de raad op het energieverbruik en binnenmilieu in schoollokalen op de agenda te zetten.

Lees verder
5 juni 2006

Wijks SP Lokaal, bron van inspiratie

Afgelopen vrijdag werd al weer voor de derde keer het SP Lokaal geopend. Dit keer om kennis te maken met onze nieuwe wethouder, Jan Burger. Onder het thema "Jan? Wie is Jan?" kon een ieder van gedachten wisselen met Jan Burger, maar ook met de aanwezige fractieleden.

Lees verder
1 juni 2006

Anderhalf miljoen tekort in Wijk bij Duurstede

Jan Burger, SP-wethouder financiën, is geschrokken van de erfenis die de centrumrechtse coalitie van VVD, CDA en Burgerbelangen heeft achtergelaten. Het linkse college van PvdA, GroenLinks en SP wordt kort na zijn aantreden geconfronteerd met een tekort van anderhalf miljoen euro.

Lees verder
26 mei 2006

Scoor voor een ander! Doe mee met de ‘Poule voor het Goede Doel’

Zou jij wel eens een flinke zak geld willen geven aan Kinderboerderij de Vliert, het Kankerfonds, het Rode Kruis of welk ander goed doel je ook kunt verzinnen? Doe dan mee met de Poule voor het Goede Doel, en zorg ervoor dat je die zak met geld mag weggeven aan het goede doel van jouw keuze.

Lees verder
23 mei 2006

SP wil inzicht in binnenmilieu schoollokalen

Het is dramatisch gesteld met de luchtkwaliteit in veel schoolklassen. Bij tachtig procent van de Nederlandse scholen is de lucht viermaal zo slecht als de minimumnorm. Dagelijks zijn er gemiddeld 2000 leraren en 20.000 leerlingen in Nederland ziek als gevolg van het slechte binnenmilieu in de klas. Ook is het zeer waarschijnlijk dat kinderen astma krijgen door de slechte omstandigheden. Dat stellen de GGD en het Astmafonds.

Lees verder
17 mei 2006

Onderzoek klanttevredenheid Regionale Sociale Dienst (RSD).

Bij de afdeling komen regelmatig klachten binnen over de RSD en zowel bij de buurgemeenten komen veel klachten over het functioneren. Dit is aanleiding voor de SP om regionaal in actie te komen De SP-Wijk gaat binnenkort samen met de SP-afdeling van Bunnik, Zeist, de Bilt en de Heuvelrug een onderzoek doen naar de klanttevredenheid.

Lees verder

Pagina's