h
3 september 2006

RSD-caravan op de Markt in Wijk

Vrijdag 1 september stond het mobiele RSD-kantoor van de SP op de markt in Wijk bij Duurstede geparkeerd. Hier konden enquêtes ingevuld worden en klachten over de Regionale Sociale Dienst (RSD) in Zeist bij de SP kenbaar gemaakt worden. Zo is de bereikbaarheid van het RSD-kantoor met het openbaar vervoer in vooral Cothen heel slecht.

Lees verder
27 augustus 2006

Problemen in de thuiszorg; de druk lijkt voorlopig van de ketel.

Zoals u in de lokale kranten hebt kunnen lezen is er, op dit moment geen patiënten stop voor onze regio in de thuis zorg. Er gingen geluiden dat uitsluitend nieuw aangemelde terminale patiënten in de zorg genomen zouden worden. Dit had kunnen leiden tot een “verstopping” in de veel duurdere zorg in de ziekenhuizen, revalidatie centra en verpleeghuizen.

Lees verder
18 juli 2006

Thuiszorg in Wijk bij Duurstede op de tocht

Door het lopende conflict tussen instellingen die verantwoordelijk zijn voor de budgettering en de uitvoering ontstaan schrijnende situaties. Mensen moeten extra lang in het ziekenhuis blijven liggen omdat er geen thuiszorg voor handen is. Ook inwoners van Wijk bij Duurstede die momenteel thuiszorg krijgen lopen gevaar.

Lees verder
11 juli 2006

SP pleit voor vlotte behandeling aanvragen en bezwaarschriften

Aanvragers van bijvoorbeeld vergunningen, ontheffingen of bijstandsuitkeringen moeten vaak veel te lang wachten op een beslissing van de gemeente of de Regionale Sociale Dienst. In veel gevallen duurt het zelfs maanden voordat een bezwaarschrift is behandeld, al is de beslistermijn wettelijk vastgelegd.

Lees verder
11 juli 2006

Waar blijven de attributen van de skatebaan?

Enkele maanden geleden zijn op de skatebaan langs de Hordenweg enkele ogenschijnlijk gevaarlijke voorzieningen weggehaald. Door zowel de directeur welzijnzorg als vorige wethouder jeugdzaken is in januari belooft dat hier snel vervangende, minder gevaarlijke attributen voor terug zouden komen. Tot nu toe, is hier geen sprake van, en dat terwijl deze plaats met het oog op de net begonnen vakantietijd juist een plek is waar kinderen zich uit kunnen leven. Onze vraag is of de beloofde attributen er nog komen en zo ja wanneer?

Lees verder
3 juli 2006

Enquête overhandigd aan woningstichting Volksbelang

Maandag 3 juli om 9:00 hebben Heriëtte Sanders van de SP en Anne-Mieke Hijman van de aktiegroep Hoogstraat de resultaten van de Hoogstraat enquête overhandigd aan dhr Nellestein, directeur van de woningstichting Volksbelang. Vanavond zal de heer Nellestein op de informatieavond in de Gouden Leeuw om 20:00 in het openbaar reageren op de enquête.

Lees verder
30 juni 2006

Jongeren welkom in de Hoogstraat

Op 3 juli organiseert de gemeente een informatieavond over de ontwikkeling op de Hoogstraat. Met name de ontwikkelingen t.a.v. de jongerenhuisvesting ten hoogte van nummer 75 tot 85, het gebied bij garage Van den Linden en de noordkant van de Hoogstraat zijn onderwerp van de bijeenkomst.

Lees verder
25 juni 2006

Enquête bouwplannen Hoogstraat Wijk bij Duurstede

Op zaterdag 24 juni heeft de SP, in samenwerking met Actiegroep Hoogstraat een enquête gehouden over de bouwplannen ter hoogte van Hoogstraat 75 tot 85. Hier zijn appartementen voor jongeren gepland. Wij hebben deze enquête samen gedaan voorafgaand aan de informatieavond over dit onderwerp op 3 juli in Café de Gouden Leeuw. Voor dit onderzoek hebben we bewoners van de Hoogstraat, Zandweg, Singel, Mierlo en het begin van de Nieuweweg benaderd.

Lees verder
9 juni 2006

Steunt u ook SP Wijk bij Duurstede?

SP-Wijk bij Duurstede heeft op dit moment ruim 80 leden in onze gemeente. Dat is een verdubbeling met een jaar geleden. Hoe meer leden we hebben, hoe meer financiële middelen we van het partijbestuur in Rotterdam krijgen. Misschien weet u dat nog niet maar de raadsleden schenken ook 75% van hun “salaris” aan de partij. Dan kunnen meer we betekenen voor de partij en de gemeente.

Lees verder
9 juni 2006

Wijkse erfenis, financiële chaos

Hoe enthousiast politici ook zijn. Als ze op een nieuwe plaats komen te zitten, moeten zijn eerst kijken wat de oude hebben achtergelaten. Inmiddels is duidelijk dat de erfenis van het oude college niet meevalt. Met een tekort over 2005, van maar liefst 1,4 miljoen, en ongunstige cijfers voor de komende periode. Daar waar we dus met nieuw beleid van start wilden gaan, moet er eerst nog wat puin geruimd worden. Gelukkig hebben we hier met Jan Burger een goede man en de juiste plaats.

Lees verder

Pagina's