h
5 juni 2006

Resultaten SP onderzoek naar binnenmilieu van Wijkse klaslokalen

Het is dramatisch gesteld met het binnenmilieu in veel schoolklassen. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van VROM. Soms ligt de gemiddelde CO2-waarde viermaal hoger dan de norm. Dit kan leiden tot een hoger ziekteverzuim en in ernstige gevallen tot astma. De oplossing voor dit probleem is beter ventileren, zonder dat dit ten koste gaat van de energiekosten. Daarom roepen wij de raad op het energieverbruik en binnenmilieu in schoollokalen op de agenda te zetten.

Lees verder
5 juni 2006

Wijks SP Lokaal, bron van inspiratie

Afgelopen vrijdag werd al weer voor de derde keer het SP Lokaal geopend. Dit keer om kennis te maken met onze nieuwe wethouder, Jan Burger. Onder het thema "Jan? Wie is Jan?" kon een ieder van gedachten wisselen met Jan Burger, maar ook met de aanwezige fractieleden.

Lees verder
1 juni 2006

Anderhalf miljoen tekort in Wijk bij Duurstede

Jan Burger, SP-wethouder financiën, is geschrokken van de erfenis die de centrumrechtse coalitie van VVD, CDA en Burgerbelangen heeft achtergelaten. Het linkse college van PvdA, GroenLinks en SP wordt kort na zijn aantreden geconfronteerd met een tekort van anderhalf miljoen euro.

Lees verder
26 mei 2006

Scoor voor een ander! Doe mee met de ‘Poule voor het Goede Doel’

Zou jij wel eens een flinke zak geld willen geven aan Kinderboerderij de Vliert, het Kankerfonds, het Rode Kruis of welk ander goed doel je ook kunt verzinnen? Doe dan mee met de Poule voor het Goede Doel, en zorg ervoor dat je die zak met geld mag weggeven aan het goede doel van jouw keuze.

Lees verder
23 mei 2006

SP wil inzicht in binnenmilieu schoollokalen

Het is dramatisch gesteld met de luchtkwaliteit in veel schoolklassen. Bij tachtig procent van de Nederlandse scholen is de lucht viermaal zo slecht als de minimumnorm. Dagelijks zijn er gemiddeld 2000 leraren en 20.000 leerlingen in Nederland ziek als gevolg van het slechte binnenmilieu in de klas. Ook is het zeer waarschijnlijk dat kinderen astma krijgen door de slechte omstandigheden. Dat stellen de GGD en het Astmafonds.

Lees verder
17 mei 2006

Onderzoek klanttevredenheid Regionale Sociale Dienst (RSD).

Bij de afdeling komen regelmatig klachten binnen over de RSD en zowel bij de buurgemeenten komen veel klachten over het functioneren. Dit is aanleiding voor de SP om regionaal in actie te komen De SP-Wijk gaat binnenkort samen met de SP-afdeling van Bunnik, Zeist, de Bilt en de Heuvelrug een onderzoek doen naar de klanttevredenheid.

Lees verder
17 mei 2006

Borrelen met Jan Burger

Wethouder Jan Burger is al weer enkele weken bezig met zijn werkzaamheden als wethouder. Zijn eerste verkenningsronde van de Wijkse samenleving zit er bijna op. Om nog eens extra met de leden van de SP kennis te maken, komt hij op vrijdag 2 juni naar de maandelijkse bijeenkomst van de partij, SP-Lokaal. Vanaf 20.00 uur kan iedereen hem vragen komen stellen over hoe de eerste stappen in de Wijkse politiek bevallen zijn.

Lees verder
17 mei 2006

Fractieberaad en voortgang

Het weer nodigt uit om lekker op een terrasje te zitten maar de SP in Wijk gaat gewoon door. Dinsdag, 9 mei, hebben we onze eerste openbare fractieberaad gehouden. Waarschijnlijk door het warme weer waren er helaas niet zoveel bezoekers maar we zullen u natuurlijk blijven uitnodigen (via de krant). De werkgroep gezondheidszorg is druk zich te verdiepen in de W.M.O. (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en alternatieven voor de huisartsenpost in Houten.

Lees verder
17 mei 2006

Motie asielzoekers.

Ook SP-Wijk wil een humanere regeling voor asielzoekers die vóór april 2001 in Nederland kwamen. Een grote groep asielzoekers wacht al meer dan 5 jaar op duidelijkheid over hun asielaanvraag. In Wijk bij Duurstede wonen 9 asielzoekers die onder de “oude wet” vallen. In veel gemeenten heeft de SP deze motie ingediend. In Wijk was het mogelijk de motie in gezamenlijkheid met 4 andere fracties (PvdA, Groen Links, CDA en PCG), in te dienen.

Lees verder
5 mei 2006

Eerste openbaar fractieberaad

Op dinsdag, 9 mei, houdt de Socialistische Partij openbaar fractieberaad. Wij zijn vanaf 19.30 uur te vinden in het Feuniks gebouw aan het Walplantsoen. Aan de orde komen de agendapunten van de ‘Avond van de Raad’ van 16 mei. Iedereen die hierover wil meepraten is van harte welkom. Ook kunt u over andere onderwerpen met de fractie van gedachten wisselen.

Lees verder

Pagina's