h

College negeert eisen raad

28 februari 2021

College negeert eisen raad

WIJK BIJ DUURSTEDE – Het Wijkse college voert het gemeentelijke verduurzamingsbeleid (GVR) niet uit zoals de raad dat heeft vastgelegd. Dat constateren SP-ers Frans van der Tol en Jeroen Brouwer bij het lezen van antwoorden op hun schriftelijke vragen over dit onderwerp. De raad wijzigde het voorstel van het college en dus kon wethouder Hans Marchal niet verder met de volgende groep inwoners. “Er staat letterlijk in het college niet mag beginnen voordat er een evaluatie is. Uit antwoorden op onze vragen blijkt dat het college doorgaat. Hoe betrouwbaar is het beleid en de wijziging dan?’, vragen zij zich af.

De raadsavond in januari kende een vreemd verloop. De VVD en BurgerBelangen wilden een wijziging in het voorgestelde beleid. Er moest eerst een evaluatie en kwamen met een lijst met punten hiervoor. ‘Het college was eerst tegen. Wethouder Marchal gaf goed aan waarom. Vervolgens kwam er een pauze en ging het beeld een uur op zwart. In de tussentijd werden er drie woorden uit de wijziging geschrapt en opeens was de wethouder voor. Toen wij daar vragen over stelden was de wethouder kortaf en de reageerden de VVD en BurgerBelangen al helemaal niet op onze vragen. Die hebben we dus maar schriftelijk gesteld’, legt Van der Tol uit.

Bijna alle partijen keurden de wijzigingen goed. Alleen de SP en PCG waren tegen. Voor de socialisten was het al duidelijk dat het vastgelegde stuk onuitvoerbaar was. Dat had het college immers al aangegeven. ‘De VVD en BB wilden gewoon hun punt binnenhalen. Het college moet zich nu dan aan de regels houden. Er moest eerst volledige transparantie komen, de boel bestendig worden, een direct merkbaar voordeel komen voor inwoners en de risico’s in beeld komen. Daarna kan het college verder. Dat staat gewoon zwart op wit. Uit onze vragen blijkt dat ze echter gewoon doorgaat.’

De SP vraagt zich af hoe betrouwbaar is een lokale overheid is die tegen haar eigen regels in werkt? Zij neemt aan dat de partijen die de wijzingen goedkeurden actie gaan ondernemen. ‘Want hoe betrouwbaar zijn zij anders? Zij wilden de wijzigingen toch?’, bekijkt Brouwer, ‘Een bestuur dat zich niet aan het door de raad goedgekeurde beleid houdt, is toch gek? Van der Tol; ‘De regels konden gewoon niet zo ingevoerd worden. Dat wilden we tijdens de bijeenkomst zelf al zeggen. Maar ja, de partijen wilden niet luisteren en achter de digitale schermen verstopten, dan zullen nu ook vast geen wantrouwen durven uitspreken. Wij zijn benieuwd.’

Of de SP zelf een motie van wantrouwen indient laten zij open. ‘We staan op dit moment voor belangrijkere zaken dan dit onderwerp. We moeten uit de crisis komen, waar iedereen last van heeft, jong oud, verenigingen en bedrijven. Ook hebben we discussie rond de RES die we eigenlijk uit willen stellen en flinke gesprekken over de tekorten die we dankzij het kabinet hebben. Dat is dan wellicht niet het moment om een bestuur weg te sturen. Wederom een onderwerp dat niet netjes door het college is afgehandeld, deze keer met  hulp van de meerderheid van de raad, besluit Brouwer.

U bent hier