h

Geef Wijk weer energie!

4 maart 2021

Geef Wijk weer energie!

Foto: Jan Oechies

WIJK BIJ DUURSTEDE – SP, GroenLinks en D66 willen nieuwe energie creëren voor iedereen die door de corona-crisis in de knel is gekomen. Zij stellen voor om daarvoor een bedrag van 100.000 euro van het door de raad vastgestelde Corona-budget voor de samenleving in te zetten. De drie partijen dienen gezamenlijk een motie in.

Het college kreeg aanvankelijk een corona-budget van drie ton, waarmee zij zeer zuinig omsprong. De drie partijen willen nu een deel daarvan inzetten om extra activiteiten te kunnen organiseren, vertelt SP-fractievoorzitter Jeroen Brouwer, die met het idee kwam. “Dat geld kan dan gebruikt worden door verenigingen, organisaties, ondernemers, jongeren, ouderen enzovoorts om nieuwe energie te creëren in de lokale samenleving. Want uit alle geluiden die wij horen, blijkt dat dit wel nodig is.”

Brouwer ziet in zijn eigen omgeving niet alleen hoe mensen ziek worden, maar ook wat de gevolgen zijn voor jong en oud. “Opa’s en oma’s die hun kinderen en kleinkinderen minder zien, of soms helemaal niet. Sportverenigingen die roeien met de riemen die ze hebben. Of zelfs helemaal stilliggen. Jongeren die voor school of studie elke dag alleen achter een scherm moeten zitten. Ouderen die eenzaam in hun woning blijven. Thuiswerken. Je merkt dat we het zat zijn. Wat ons betreft kan deze situatie niet snel genoeg voorbij zijn. De mensen kunnen bij een versoepeling dan ook wel extra energie gebruiken. Om wat zaken mogelijk te maken willen we een budget vrijmaken.”

Daphne van der Mark (GroenLinks) en Marijke Dekker (D66) staan voluit achter het idee. Van der Mark: “Heel veel heeft simpelweg stilgelegen. Veel sporters konden niet naar hun club. Calypso zat dicht, net als restaurants en winkels. We horen dan ook dat het weinig zin had om al iets te organiseren, omdat er nog geen zicht is op dat wat komen gaat. Hopelijk gaat de boel snel versoepeld worden, zodat er wel weer wat kan. Met dit corona-fonds willen we inwoners, organisaties en bedrijven een beetje in staat stellen om wat op te pakken. Om het oude weer een beetje terug te brengen.”

Het is de bedoeling om de inwoners er nadrukkelijk bij te betrekken. Marijke Dekker (D66): “Goed om dit als samenleving echt samen te doen. We hebben allerlei ideeën, maar we laten het graag aan het college en vooral de inwoners over. We zagen veel ondernemers al leuke dingen verzinnen. Ook jongeren en ouderen hebben vast ideeën. Als het maar activiteiten zijn die voor een grote groep gelden en weer energie terugbrengen. Laten we proberen om de weggespoelde energie terug te brengen. Het zou mooi zijn om op deze manier een steentje te kunnen bijdragen.”

U bent hier