h

SP vraagt naar extra kosten gemeenten door Rijksbeleid

27 januari 2024

SP vraagt naar extra kosten gemeenten door Rijksbeleid

Het laatste kabinet Rutte loopt op haar laatste benen. Rechtse partijen zijn momenteel bezig met de formatie van een nieuw kabinet. Voor gemeenten is het hopen dat deze nieuwe ploeg wel aandacht heeft voor gemeenten. ‘Want de laatste jaren kregen we er als gemeente wel taken bij maar met knaken. Hoewel partijen graag de colleges de schuld geven van de miljoenen tekorten zit dat toch echt in Den Haag’, legt Ron Meinema uit. Hij stelde vragen over enkele ontwikkelingen.

De eerste zaak lazen de SP-ers terug in een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS). Zij vogelde uit hoe erg het kabinetsbeleid doorsloeg bij de invoering van met zogenaamde WMO-abonnementstarief. ‘Hiermee haalde het kabinet de inkomens weg als drempel en kreeg iedereen dezelfde rechten voor hulp in uit de Wmo. Het maakte dus niet meer uit wat je verdiende en of je hulp zelf zou kunnen betalen,’ begint Meinema.

De Wijkse socialisten zijn niet uit principe tegen deze wetswijziging. ‘Als hulp nodig is, is hulp nodig. Maar voor een basisbedrag kan nu iedereen hetzelfde krijgen. Zo steeg de aanvraag uit de groep met hoogste inkomens met vijftig procent en uit de middengroepen met zelfs ruim zestig procent. In totaal maakte 27% meer mensen gebruik van de Wmo. Dat is bijna een derde.’

Het gekke bij dit verhaal is dat gemeenten er, ondanks deze stijging in aanvragen er van de vorige kabinetten voor de Wmo, geen geld bij kregen. Meinema; ‘Als wij het goed gezien hebben kost dat de gemeente volgend jaar vijfhonderdduizend euro. En groot deel van de tekorten van meer dan twee miljoen. En daar doet dit college of de vorige college dus niks aan. Dat is gewoon de wet.

En er kwamen ook andere berichten van kostenstijgingen. Zo kregen ambtenaren een nieuwe CAO, met loonstijging en gaan ook de lonen voor medewerkers van de BIGA omhoog. ‘Allemaal terecht. Alleen ook hier bezuinigde het laatste kabinet gewoon door gemeenten geen extra budget te geven. Vandaar dat we nu vragen stellen. We hopen dat de ogen van het nieuwe kabinet wel open gaan’

De SP stelde hier dus vragen over. Zij vindt dat het college elk moment aan moet grijpen om Den Haag duidelijk te maken dat de maat vol is. ‘Lokaal moet er al bezuinigd worden. Maar daar zijn we al jaren mee bezig. We worden op deze manier de afgrond in gedrukt. Groeit het gras nog hoger, minder voor sport of cultuur of alleen maar dure woningen omdat we het geld nodig hebben. Het college moet wat ons betreft niet alleen bezuinigen, maar ook actie ondernemen’, eindigt Meinema.

 

Reactie toevoegen

U bent hier