h
29 oktober 2006

Manifestatie ‘generaal pardon’ in Den Haag

Op zaterdag 4 november om 14.00 uur is er een grote manifestatie op Het Plein in Den Haag georganiseerd door Keer het Tij. Scholen, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, bekende Nederlanders, diverse politieke partijen (waaronder de SP) en bijna alle gemeenten in het land hebben zich uitgesproken voor een pardonregeling voor de 26.000 asielzoekers die al meer dan vijf jaar in Nederland verblijven.

Lees verder
21 oktober 2006

SP-wethouder: “Meer betaalbare huizen voor Wijkse woningzoekenden”

Het college van Burgemeester en Wethouders wil de komende jaren een ‘inhaalslag’ maken op het gebied van betaalbare woningen, nieuwe huizen voor starters en woningen voor ouderen. Bovendien wil het gemeentebestuur een deel van de nieuwe woningen nadrukkelijk bestemmen voor woningzoekenden uit Wijk bij Duurstede en de kernen Cothen en Langbroek. Dat blijkt uit het antwoord van SP-wethouder Jan Burger op vragen van het CDA. De christen democraten wilden weten waarom de prijzen van de vrije kavels in de Zuid-Oost hoek van Cothen (ongeveer 100.000 euro) zo hoog waren en of daarmee nog wel de doelgroep starters zou worden bediend.

Lees verder
14 oktober 2006

Wijks college komt met Programma begroting

Het college van B&W heeft haar eerste programmabegroting gepresenteerd. De programmabegroting is een uitwerking van de hoofdlijnen van het beleid uit de voorjaarsnota. De programmabegroting heeft als titel "De luiken staan open, nu de handen uit de mouwen".

Lees verder
8 oktober 2006

Openbaar fractieberaad SP Wijk bij Duurstede

De Socialistische Partij heeft aankomende zaterdagochtend vrijgemaakt om de begrotingsplannen van het huidige college door te nemen. Deze vergadering is van 9.30 uur tot 11.30 uur open voor iedereen die mee wil komen praten. ‘’Dinsdagavond kunnen inwoners en organisaties ook mee komen praten. Omdat wij van tevoren niet weten of dit een succes zal worden, hebben we vast extra tijd ingeruimd‘’, legt fractievoorzitter Jeroen Brouwer uit.

Lees verder
4 oktober 2006

Het rommelt in en rond de SWZ

De laatste tijd hoort de SP meer en meer geluiden over op handen zijnde veranderingen. Zo stond er in het AD-UN van 15 september j.l.. Hierin wordt aangegeven dat de SWZ (Sociale Werkplaats Zeist) nadenkt over het uitbreiden van haar werknemers/workforce met mensen van de RSD. De SWZ is nu voor een andere doegroep, die met de veranderingen in de verdrukking kunnen komen te staan. Dat mag volgens de SP niet de bedoeling zijn. Daarom heeft de SP de volgende vragen aan het college van B&W gesteld.

Lees verder
1 oktober 2006

SP Wijk houdt maand van de zorg.

De maand oktober is de maand van de zorg voor de Socialistische partij. Daarin hebben ze extra aandacht voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en ervaringen t.a.v. de huisartsenpost in Houten.

Lees verder
28 september 2006

SP onderzoekt tevredenheid van RSD-klanten

De SP houdt in de maand september een klanttevredenheidsonderzoek naar de Regionale Sociale Dienst (RSD) van de regio Kromme Rijn / Heuvelrug. De aftrap is op 1 september om 13.00 uur met het mobiele loket op Het Rond in Zeist, waar de RSD gevestigd is.

Lees verder
24 september 2006

SP Wijk dient initiatiefvoorstel dwangsommen in

Op 31 augustus hebben we de antwoorden op de vragen betreffende het initiatiefvoorstel dwangsommen en overschreden beslistermijnen van het college ontvangen. We zijn blij dat het college de beslistermijnen wil terugdringen, positief staat tegenover het initiatiefvoorstel en het project Stopwatch loopt. Het initiatiefvoorstel is gericht op de rechtsbescherming van de burger. Deze rechtsbescherming willen we versterken, als de gemeente geen achterstanden heeft; is dit alleen een instrument voor die keren dat de beslistermijnen niet gehaald worden. We hebben er het volste vertrouwen in dat de gemeente en zijn ambtenaren de aanvragen tijdig zullen afhandelen, en er dus zelden gebruik gemaakt hoeft te worden van deze dwangsommen. (update 5 oktober)

Lees verder
4 september 2006

Oproep Bijzondere ledenvergadering Socialistische Partij Wijk bij Duurstede

De gewenste val van het kabinet Balkenende is er dan toch gekomen. Op 22 november, een half jaar eerder dan verwacht, komen er Tweede Kamerverkiezingen. De landelijke verkiezingscommissies zijn de laatste maanden keihard bezig geweest met het opzetten van campagnes en natuurlijk het opstellen van een partijprogramma. Het concept van het SP programma is inmiddels, net als een concept lijst, klaar met de titel ‘Een beter Nederland, voor hetzelfde geld’. Het is tijd dat de leden zich daarover mogen uitspreken.

Lees verder
3 september 2006

Antwoorden op vragen skatebaan

Op 11 juli stelde de SP fractie vragen over de beloofde skatebaan in de Horden. Op de vraag of de beloofde attributen er nog komen en zo ja wanneer heeft wethouder Aukje Boer geantwoord.

Lees verder

Pagina's