h

Blog

4 oktober 2021

Investeer in de WIjkse samenleving

Het demissionaire kabinet Rutte diende op Prinsjesdag de begroting voor 2022 in bij het parlement. In de Tweede Kamer hielden de politieke partijen vervolgens de Algemene Beschouwingen hierover. De gesprekken gaan de komende weken verder in de Kamercommissies van de afzonderlijke ministeries. Het onderdeel gemeentelijke financiën komt hierbij aan bod de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Lees verder
15 september 2021

Oneerlijk klimaatbeleid

De afgelopen week behandelde de Wijkse raad de Regionale Energie Strategie, deel 1 (RES 1.0). Als onderdeel van het Klimaatakkoord gaf het kabinet gemeenten de opdracht om samen, in de regio, op zoek te gaan naar mogelijkheden voor energieopwekking. Onze gemeente deed hiervoor mee binnen de regio U10, Utrecht om omgeving. Elke gemeente kon haar eigen onderdeel bepalen. De Wijkse raad bepaalde al in 2019 dat er 60 hectare landbouwgrond opgeofferd kon worden voor zonnevelden. Samen met panelen op daken voldoen we hiermee aan de eisen voor RES 1.0. Dat bod was voor onze gemeente dus niet zo spannend.

Lees verder
6 oktober 2019

Stop de zinloze belasting van huurders

Om de staatskas te spekken kwam het kabinet CDA, VVD met gedoogsteun van de PVV op het idee om de verhuurdersheffing in te voeren. Deels was dit een straf tegen de zelfverrijkingscultuur zoals deze vooral binnen grote woningbouwcorporaties en de Maserati-rijdende directeuren te zien was. Nu de crisis ten einde is, het geld in Den Haag tegen de plinten op klotst, gaan de rechtse beleidmakers gewoon door met het leegplukken van huurders. De PVV is dan wel bijgedraaid en ook tegenstander. Maar woningbouworganisaties maken nog steeds miljarden over aan zinloze belastingen, zoals naast de heffing ook ATAD, een Europese belasting die in andere landen gewoon niet opgehaald wordt.

Lees verder
15 mei 2019

Voor of tegen het filmpje?

Het campagnefilmpje van de SP heeft in de media al heel wat tongen losgemaakt. Zelfs diverse SP afdelingen worden overal bijgehaald om hun mening te geven. Is het smakeloos? Of is het goed? Zelf krijg ik ook de vraag. Simpel is een antwoord niet echt. Aan de ene kant is de aanval deels persoonlijk en daar houden we, met de gedachte aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018, niet echt van. Aan de andere kant staat het filmpje simpelweg voor een andere EU dan dat de Eurofielen willen. En daar zijn wij het mee eens.

Lees verder
7 maart 2019

Dwang bij windmolens is fout

De SP heeft bij de behandeling van de Wijkse begroting vele punten aangehaald over hoe de gemeente wel nieuwe wetten over zich heen gestrooid krijgt en dat het kabinet daar geen extra geld voor meegeeft. De gevolgen zijn duidelijk zichtbaar; we moeten al jaren enorm bezuinigen. Afgelopen week werd duidelijk hoe gemeenten ook met andere plannen ´gepakt´ wordt. Dankzij de Klimaatdoelen worden windmolens de regio van bovenaf opgelegd. Of je nu voorstander bent of niet, of we ze nu willen of niet, met of zonder lokale winst, met of zonder draagvlak. De gemeente worden weer gepakt. De VVD, D66, CDA en provinciaal GroenLinks werken gewoon mee aan deze omdemocratische dwang.

Lees verder
25 februari 2019

Verkiezingsbeloften of leugen?

Het is verkiezingstijd. Overal hangen weer posters en de media staan weer bol en vol. Beloftes vliegen over en weer. Lokaal kunnen we goed zien wat er bij sommige partijen komt van die mooie beloftes. Laten enkele belangrijke, grote beloften van maart 2018 eens bekijken. En we zien; beloven is soms meer liegen.

Lees verder
11 februari 2019

Woonlasten

In de media verschenen de laatste weken veel stukjes over lokale woonlasten. Interessante discussie, wie wil er immers te veel betalen? Toch is de berichtgeving vaak erg beperkt. Ten eerste omdat de kabinetten in Den Haag al jaren al onbetrouwbare partners gemeenten opzadelen met extra taken, zonder extra budget. Ten tweede bestaan de lasten van inwoners uit meer dan OZB en heffingen. Ten slotte kan een gemeente haar geld maar een keer uitgeven. Partijen die roepen om lastenverlichting, zoals de VVD en WijkNu, moeten ook eens roepen waar er dan gekort moet worden. Dan kunnen we het ten minste ergens over hebben.

Lees verder
22 januari 2019

SP vol nieuwe elan voor nieuwe uitdagingen

De afgelopen weken kregen wij veel vragen over het vertrek van Jan Oechies. Helaas stopte hij als raadslid en zei hij zijn lidmaatschap op. Dat doet pijn, want we verliezen een trouwe, hardwerkende kracht en goede kameraad. Maar dat betekent niet dat we als SP in de put blijven zitten. Sterker nog, we gaan in 2019 de nieuwe uitdagingen aan. De komst van voorzitter Ron Meyer, vrijdag 8 februari, is een eerste voorbeeld.

Lees verder
13 november 2018

Expertise uit de samenleving

Met veel bombarie kondigde WijkNu zich bij de laatste verkiezingen als nieuwe partij aan. De Wijkse politiek zou op zijn kop gezet worden. Over dat ´nieuwe´ kunnen we veel zeggen, maar hun welwillendheid om er iets van te maken, bestaat bij vele mensen geen twijfel. Veel acties zijn vooral gericht zijn op het bevorderen van pompen op de Markt, Nogges, Kunstmarkten en de Gravenbol, of andere dingen waar ze onder de naam WijkNogLeuker opereren. Hun expertise inzetten is wat anders.

Lees verder
16 maart 2018

Integriteitprobleem?

Op ditiswijk.nl verscheen afgelopen dagen een stukje waarin mijn integriteit te sprake kwam. Er volgde een soms heftige discussie. Spijtig. Wat kan ik tegen deze beschuldigingen doen? Weinig. Dan wordt het modder gooien, of een welles-nietes-spelletje, waar-rook-is-vuur verhaal. En daar pas ik voor. Niet omdat de beschuldigingen kloppen. Nee verre van dat. Maar dit soort moddergooien moeten we niet willen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier