h

Meedoen en meedenken

25 februari 2022

Meedoen en meedenken

Meedoen en meedenken

Elke politieke partij wil graag de inwoners weer aan het woord laten. Enkele politici roepen, met het oog op de verkiezingen, dat zij het wiel opnieuw hebben uitgevonden. Lokale partijen roepen daarbij vaak dat andere (landelijke) partijen van bovenaf gestuurd worden. Dat is natuurlijk allemaal grote onzin . Samenwerken gaat om een open houding én kennis van de Wijkse, Cothense en Langbroekse gemeenschap. De SP werkt altijd lokaal en met betrokken inwoners en organisaties.

Als SP kwamen we in 2006 in de raad, met de opdracht om Wijk, Cothen en Langbroek weer terug te geven aan de inwoners. We wilden plannen maken mét, vóór en dóór inwoners. We begonnen met een plan aan de Hoogstraat. Hier had het toenmalige college van VVD, BurgerBelangen en CDA met Volksbelang, (de voorloper van Viveste) een plan voor een appartementencomplex klaar liggen. De bewoners waren tegen het voorstel, omdat de blokkendoos totaal niet paste in de omgeving.

Wij gingen op bezoek bij de omwonenden en trokken met hen op bij acties. Dat hielp, Volksbelang ging twijfelen. Het college liep echter ondanks de bezwaren als een blind paard door de porseleinkast.

Na de verkiezingen gooide de nieuwe SP-wethouder de oude plannen direct  de prullenbak in. Hij ging met de omwonenden, Volksbelang en een architect om tafel zitten. Er kwam een nieuw plan, met een pand dat wel paste in de omgeving en met draagvlak van de buurt. Omwonenden blij, Volksbelang blij, huurders blij.

Dat is dus vijftien jaar geleden. Niks nieuws aan.

We gingen elders door, aan de Steenstraat kwam naast het stadskantoor een pand te staan, mede ingetekend met omwonenden. De oude portiekwoningen werden vervangen. De bewoners werden opgevangen en meegenomen. De hele Engk ging op de schop, waarbij de gemeente open stond voor klachten. Ooit wat over gehoord? Ja nu; bij de laatste bouwput aan het Wijkhuis. Daar wordt al vanaf mei 2018 niets gedaan met de wensen van de omwonenden.

Zo pakten we bouwen op de Oude Kamp in Cothen op. Via het Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) bouwen, kregen jonge gezinnen een mogelijkheid om in hun eigen dorp te bouwen. WS Cothen kreeg de mogelijkheid om sociale huurwoningen neer te zetten. Het werd een wijk voor én door Cothenaren. Bij de verplaatsing van sportpark Oranjehof in Langbroek liep dat niet anders. Gewoon door open te staan en met inwoners en partijen (SVL) maakten we daar een prachtige nieuwe wijk en sportcomplex.

In de zorg ving het college (met de SP) samen met inwoners en lokale organisaties de grote WMO-bezuinigingen op. Door die samenwerking en vernieuwing werden we de Gouden Gemeente. De problemen op sportpark Mariënhoeve bekeken we met de verenigingen. Nieuw beleid voor de lokale economie stelden we op met de lokale ondernemers, het OKW en andere betrokkenen.  En we kunnen echt nog meer voorbeelden geven.

Inwoners mee laten doen, is niks nieuws. Het is een kwestie van een open houding aannemen, om iedereen een kans te geven. Daar is de laatste vier jaar te vaak niet gebeurd. Dat is duidelijk, hierbij speelde de Covid19 crisis natuurlijk een belangrijke rol, Maar vooral de houding van de coalitie van VVD, GroenLinks en PCG én collegeleden die de lokale situatie niet kennen, stonden dit in de weg.

Die open houding en de wil om lokaal samen te werken, zit in ons SP-DNA. Niet gestuurd door anderen, maar werken vanuit onze kennis van de lokale situatie, inwoners en betrokken organisaties en verenigingen. Zo maken we Cothen, Langbroek en Wijk weer beter. Niet door te roepen, maar door echt met iedereen samen te werken. Met de burger en voor de burger dat is waar de SP voor staat.

U bent hier