h

Eerste opzet voor nieuwe scholen goedgekeurd

25 februari 2022

Eerste opzet voor nieuwe scholen goedgekeurd

WIJK BIJ DUURSTEDE – De gemeenteraad keurde afgelopen week unaniem de eerste opzet voor nieuwe scholen goed. Voor de Wegwijzer, Windroos en Werkschuit kunnen de plannen verder worden uitgewerkt  Wel zijn  er veel vragen over de financiële haalbaarheid. Volgens de eerste berekeningen is er ongeveer vijftien miljoen euro voor nodig.  De huidige gebouwen zijn slecht en voldoen niet meer aan de eisen. ‘Dan is het een wettelijke verplichting van  gemeente om nieuwe scholen te bouwen. Voor de leerlingen, leraren en ander onderwijspersoneel willen we natuurlijk fatsoenlijke, frisse en gezonde scholen’, bekijkt SP-er Jeroen Brouwer, die met D66 en de PCG al langer aandrong op dit plan.

In het Integraal Huisvesting Plan (IHP) legt het college de eerste plannen uit. Hieruit  blijkt dat de huidige schoolgebouwen slecht zijn. Na een inschatting over het aantal toekomstige leerlingen, is onderzocht wat er nodig is. ‘Het is glashelder dat huidige gebouwen niet voldoen aan de moderne eisen. Vooral de Wegwijzer en Windroos zitten in een pand dat meer dan vijftig jaar oud is. Maar ook de Werkschuit kan niet veel langer doorgaan. De conclusie is dan de gemeente wettelijk aan zet is, bekijkt Brouwer.

Aan de hand van vaststaande normen werkte het college met de schoolbesturen een opzet uit. Zij gaan voor twee nieuwe gebouwen. Een voor de Wegwijzer en eentje waar de Werkschuit en de Windroos samen in gaan. De besturen deden er lang over om tot overeenstemming te komen. Nu is toch deze opdracht uit het coalitieakkoord van 2018 ingevuld. ‘Wel te laat, wat ons betreft. Maar ja, elk bestuur heeft een eigenbelang en er vanuit een college weinig sturing is. Hopelijk gaat de verdere uitwerking wel sneller. Want het belang voor goede scholen voor leerlingen en leraren is toch belangrijker dan dat andere geneuzel.’

Het grootste pijnpunt voor de raad is het bedrag dat nodig is. De eerste inschatting komt uit op een bedrag van 15 miljoen euro. En dat geld is er nog niet.  Brouwer; ‘Logisch dat er bij de uitwerking naar het geld wordt gekeken. Dat doe je toch altijd? Het is een feit dat we vanuit Den Haag te weinig geld krijgen voor schoolgebouwen, Ondanks alle onderwijspartijen in het kabinet. Als de wet dan verplicht bent om scholen te bouwen en het budget is te laag, dan ligt er een behoorlijk probleem.’

Brouwer hoopt dat mensen eens wakker worden. Door alle bezuinigingen vanuit het kabinet Rutte staan meer en veel meer voorzieningen onder druk. Roepen dat Nederland een gaaf land is, is dan wel heel erg makkelijk. ‘De Covid19 crisis heeft laten zien hoe belangrijk frisse, goed geventileerde scholen zijn. Als er geen geld is om die fatsoenlijk neer te zetten, zijn leerlingen en leraren verder de dupe. voor ons zijn scholen een topprioriteit.

De uitwerking moet snel komen, voordat we al andere keuzes gemaakt hebben’, eindigt Brouwer.

U bent hier