h

Raad verbouwt woonvisie

25 februari 2022

Raad verbouwt woonvisie

Foto: J Brouwer / SP Wijk bij Duurstede

WIJK BIJ DUURSTEDE -  De Wijkse gemeenteraad besprak in de allerlaatste bijeenkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen de woonvisie.  Uiteindelijk stemden een grote meerderheid van de partijen in met tien voorgestelde wijzigingen. ‘Zo is er meer ruimte gekomen voor creatieve oplossingen die snel voor nieuwe  woningen kunnen zorgen. Ook  is er meer ruimte gemaakt voor betaalbare huurwoningen en aandacht voor zorg en groen. Je kunt gerust zeggen dat de woonvisie veel breder is geworden’. De visie is dus socialer geworden, bekijkt SP-er Jeroen Brouwer.

Zelf diende de SP voorstellen in om meer sociale woningen te bouwen. Het college wilde de komende jaren dertig procent huurwoningen toevoegen. De socialisten wilden naar 45 procent. ‘Om zo ruimte maken voor betaalbare koopwoningen, zoals de rug—aan-rug woningen of de hofjeswoningen. De regels voor doorverkoop en zelfbewoning zijn immers ook strenger geworden. En dus had dat voor een deel van de starters en ouderen een oplossing geweest. En was die doorstroom ook beter op gang kunnen komen’, legt Brouwer uit.

De meeste partijen zagen geen brood in deze investering. Alleen de PCG steunde de SP. Betaalbare woningen leveren minder geld op. Die investering wilde de meerderheid niet doen. Het tweede SP voorstel, ingediend met het CDA, PCG en BB, om dat percentage te verhogen van 30 naar 35% haalde het wel. De meerderheid trapte niet in de spookverhalen van VVD-wethouder Hans Buitelaar. Brouwer; ‘Die arme ontwikkelaars verdienen anders te weinig en zouden weglopen. Altijd hetzelfde verhaal, zo ontstaat woonnood. Dankzij de gemeenteraad krijgen starters nu gelukkig meer kansen.’

De SP werkte met alle partijen samen om de woonvisie te verbeteren. Met het CDA vroeg zij om aandacht voor tiny houses,  pre-mantelwoningen en mogelijkheden voor wooncoöperaties . Met BB, GroenLinks en de VVD kwam er een onderzoek naar woningen op bedrijventerreinen en met BB stelde de SP normen voor zorgwoningen in. Met GroenLinks, DuurzaamWijk en D66 werd aandacht voor groen opgenomen in de woonvisie. ‘Allemaal voorstellen die zorgen voor meer betaalbare sociale woningen, aandacht voor zorg, voor creatieve oplossingen om snel te bouwen in een gezonde, groene omgeving’, vat Brouwer samen.

De conclusie van  de SP-er is dat de woonvisie door de raad totaal verbouwd is. Volgens de lijsttrekker is de schade van de cijfermatige en trage aanpak van het zittende college nu grotendeels hersteld.  ‘Het blijft jammer dat een belangrijk stuk als de woonvisie zo laat naar de raad is gekomen. Dat gebrek hebben we als raad nu op deze manier recht kunnen zetten. En nu moeten we aan de slag om de opgelopen achterstanden van de afgelopen vier jaar kleiner te maken. Woningen bouwen heeft zo weer de prioriteit die het lang niet gehad heeft. Dat is wellicht de beste winst van de avond’, stelt Brouwer vast.

De volgende stap is om zo snel mogelijk echt aan de slag te gaan. Zelfs het college moest toegeven dat er de afgelopen vier jaar te weinig gebouwd is. Brouwer meent dat die achterstand nog lang niet ingehaald is. ‘De eerste VVD-wethouder begon over Noord-Korea verhalen als het om woningbouw ging. Hij liet vanaf dag een de markt haar gang gaan. En dus staat er nog niks op het Wijkhuis en zijn omwonenden in hun hemd gezet. En dus staat er niks op de Bloemerwaard. En dus staan de oude bieb en postkantoor er nog. Als het college echt met vooruitstrevendheid had  gewerkt waren de meer dan 100 sociale betaalbare woningen nu een feit  geweest. Daar willen wij de komende vier jaar hard voor  gaan werken ’, aldus de SP lijstrekker.

U bent hier