h

SP start onderzoek woonwensen jongeren

13 maart 2022

SP start onderzoek woonwensen jongeren

Foto: Jeroen Brouwer

WIJK BIJ DUURSTEDE – De Wijkse gemeenteraad nam eind februari de woonvisie aan. Op initiatief van de SP werd hierbij het percentage sociale huurwoningen opgehoogd tot 35%. De gemeente kan aan de slag met bouwen, waarbij starters tot de doelgroepen behoren. ‘Maar we weten eigenlijk helemaal niet wat zij willen. Vandaar dat wij het na gaan vragen. Tijd om met hen te praten, over hun woonwensen’, legt SP-er Jeroen Brouwer uit.

Het vorige college deed in 2017 al eens met Viveste onderzoek naar wonen voor jongeren. Via social media en enkele bijeenkomsten werd naar hun mening gevraagd. In totaal deden daar bijna tweehonderd jongeren aan mee. ‘Zij waren echte geïnteresseerd en kwamen met ideeën. Helaas is vanaf mei 2018 geen enkele wethouder daarmee verdergegaan. De eerste deed er niks mee en later is het niet meer opgepakt. Ideeën voor tiny houses en flexwoningen liet het college allemaal liggen. Dat was vanaf dag een periode van gemiste woonkansen. Jammer, want dat scheelt meer dan honderd betaalbare huurwoningen’, concludeert Brouwer.

De SP heeft in de tussentijd zelf verschillende pogingen gedaan om jongeren te betrekken bij beleid. Een idee voor een fonds voor activiteiten voor jongeren werd weggestemd. Brouwer ging zelf bij de leerlingenraad van het Revius en de jongerenwerkers van Binding langs. Eerst alleen, later samen met Daphne van der Mark van GroenLinks.  Covid19 gooide echter plannen in de war. ‘Nu het weer mogelijk is, bezoeken we voorzichtig weer wat groepjes. Om te laten zien dat we het echt serieus nemen, beginnen we met deze enquête Zo geven we starters wel een plek.’

Jongeren tot 25 jaar kunnen de vragenlijst downloaden via de link onder aan deze pagina. Na het Invullen kan iedereen het opsturen (foto) naar mailadres wijkbijduurstede@sp.nl. De SP neemt het rapport dat zij maken mee bij de gesprekken over bijvoorbeeld de Geer III en andere woningbouwprojecten.  ‘We gaan zo wel meer activiteiten oppakken de komende maanden, voor verschillende leeftijdsgroepen en doelen. Want de jeugd heeft de toekomst en ook zij verdienen een volwaardige stem. Die stem kan soms heel verfrissend en vernieuwend zijn. Laten we hen daarbij de ruimte bij geven’, eindigt Brouwer.

https://forms.gle/n5di5BkaMf9Kww2G7

U bent hier