h

Startersleningen komen terug

20 februari 2018

Startersleningen komen terug

Foto: Jeroen Brouwer / E Wollenberg

WIJK BIJ DUURSTEDE - De gemeente begon in 2010 met startersleningen. Dit om inwoners die voor de eerste keer een huis kochten een extra steun te geven bij de financiering. Na de eerste uitgegeven leningen stokten de aanvragen. Toch pakt SP-wethouder Jeroen Brouwer deze leningen weer op. "Er kwamen al jaren geen vragen meer over binnen. Bij de avond voor jongeren die we enkele weken geleden wel. Omdat binnenkort bijvoorbeeld op de Dirk Fockstraat kleinere woningen verkocht gaan worden, leggen we weer geld klaar", vat hij samen. De gemeenteraad stemde unaniem in met het voorstel om hier 500.000 euro voor in te zetten, waarmee 14 tot 30 leningen kunnen worden verstrekt.

Een paar jaar geleden stelde de gemeente bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, SVn, een rekening in. Sindsdien werden er slechts beperkt leningen aangevraagd. Omdat de vraag jaren stil bleef, verviel de mogelijkheid in 2013. "Waar dat aan lag? Dat is lastig te beantwoorden. Wellicht dat het niet genoeg gepromoot is. En het dus een onbekende mogelijkheid was. Maar ook makelaars of financiële adviseurs stelden er geen vragen over. Of zagen jongeren door de verscherpte eisen voor een hypotheek überhaupt geen heil in kopen. Bij de bijeenkomst met de jongeren kwam het wel weer naar boven. Dus hebben we het direct weer opgepakt", verwoordt Brouwer.

Nog in de laatste vergaderingen voor de verkiezingen stelt het college aan de raad voor om extra geld, 500.000 euro, in het fonds te stoppen, zodat starters van de extra mogelijkheden gebruik kunnen maken. De wethouder geeft aan dat dit vooral met de komende bouwstromen te maken heeft. "De komende jaren worden er tientallen woningen opgeleverd en dat zorgt voor mogelijkheden. Zo gaan er nog dit voorjaar 22 woningen in de verkoop aan de Dirk Fockstraat. Vandaar dat we voor 1 maart de nieuwe regels in willen laten gaan, zodat het hier al bij kan helpen. En dus moet dat nu in de raad komen”, aldus Brouwer.

Hierbij zijn de leningen vooral voor lokale starters, waarmee deze wellicht in de gemeente een huis kunnen kopen. Dat was een wens die gedeeld werd door de gehele gemeenteraad. “Elke gemeente die er mee werkt voert deze regels in. Lokaal zit er een leeftijdsgrens aan en moet je of geboren zijn in Wijk, of er van de laatste tien jaar, zes hebben gewoond. Daarbij moet het natuurlijk wel financieel haalbaar zijn. Jongeren kunnen dus nooit te veel lenen en krijgen zo wellicht en kans om een bestaande of nieuwbouwwoning te kopen”, eindigt Brouwer.

Reactie toevoegen

U bent hier