h

Vrijwilligersbeleid goed beoordeeld

18 maart 2018

Vrijwilligersbeleid goed beoordeeld

WIJK BIJ DUURSTEDE - Uit vele onderzoeken van diverse landelijke organisaties is naar voren gekomen dat onze gemeente een goed stelsel heeft voor zorg en welzijn. Het bekendste rapport is dat van Sociaal Netwerk Nederland. Sinds 2015 is Wijk bij Duurstede door deze organisatie aangewezen tot een beperkt aantal Gouden Gemeenten. In het rapport dat is opgesteld in 2015 staat het volgende;

Wijk bij Duurstede

Veel organisaties werken onder leiding van de gemeente goed samen aan vernieuwing van het sociaal werk. Dat proces loopt al een aantal jaren. De gemeente Wijk bij Duurstede is dus vroegtijdig gestart met anticiperen op de veranderingen in het sociale veld en hebben hier, samen met het plaatselijke werkveld, een duidelijke visie op ontwikkeld.

Als er zich knelpunten voordoen, zijn de lijntjes kort tussen gemeente en werkveld.

Het sociaal werk heeft de lead gekregen van de gemeente in het organiseren van de toegang, en er wordt geïnvesteerd in vroegtijdige ondersteuning om zware zorg te voorkomen. In de jeugdhulp leidt dit al tot goede resultaten, met hulp dichtbij gezinnen waardoor bijvoorbeeld OTS kon worden voorkomen.

Er wordt breed ingezet op het benutten van de kracht van vrijwilligers.

De gemeente heeft een sterk beleidsteam.

Dit is terug te lezen op;

https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/174-10-gouden-gemeenten

Wijk bij Duurstede werkt dus goed samen met het plaatselijke werkveld; de lokale organisaties. De lijntjes zijn kort en dus kunnen problemen snel opgelost worden. Er is een duidelijke visie. Het voorkomen van problemen is belangrijk. En tot slot wordt er breed ingezet op de kracht van vrijwilligers.

Dit goede werk kan niet zonder de lokale betrokken mensen (vrijwilligers en organisaties), en mede opgezet dankzij SP-wethouder Jan Burger. Het bewijst dat er ondanks de grote bezuinigingen (er is voor de diverse taken in de zorg en welzijn) meer dan 5 miljoen euro minder binnengekomen in Wijk) veel is neergezet.

De basis is goed. Laten we nu de crisis voorbij lijkt, vooruit gaan, voor iedereen. Helemaal op het gebied van zorg en welzijn, voor de jongeren en ouderen die het nodig hebben.

Reactie toevoegen

U bent hier