h

Gemeente en Volksbelang kopen voormalig postkantoor

11 januari 2008

Gemeente en Volksbelang kopen voormalig postkantoor

Woningstichting Volksbelang en de gemeente Wijk bij Duurstede kopen gezamenlijk het voormalige postkantoor in Wijk bij Duurstede. Met TNT is een principeovereenkomst bereikt over het nu leegstaande postkantoor aan de Karel de Grotestraat. De gemeente en Volksbelang betalen ieder de helft van het aankoopbedrag van € 1,1 miljoen.

Strategische aankoop

De aankoop van het pand en de bijbehorende grond biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van het gebied vanaf de huisartsenpraktijk aan de Karel de Grotestraat, tot aan de kruising met de Steenstraat.
SP-wethouder Jan Burger is zeer verheugd over de aankoop: “Onlangs hebben we nog flinke grondaankopen gedaan in Langbroek voor de ontwikkeling van een woonzorgcomplex, sport en andere voorzieningen. Ook bij het postkantoor gaat het om een strategisch belangrijke plek, centraal gelegen in de stad. Om goed te kunnen sturen in de ontwikkelingen is het van belang dat de gemeente hier direct zeggenschap heeft en dat hebben we nu. We denken aan het realiseren van voorzieningen met daarboven woningen. Verder is het de bedoeling iets te creëren waardoor het verleden van het oude Dorestad zichtbaar en beleefbaar wordt.”

‘Dorestad’ en betaalbare woningen

Met de provincie Utrecht zijn hierover volgens Jan Burger al afspraken gemaakt: “In de samenwerkingsagenda van Gedeputeerde Staten met Wijk bij Duurstede staat genoemd dat de provincie met onze gemeente het oude Dorestad op de kaart wil zetten. Het college denkt denkt dat heel goed op deze plek te kunnen doen. Je zou daaraan voorzieningen als een bibliotheek, museum Dorestad en het archief kunnen verbinden. Maar mogelijk ook een informatieloket en straks de Brede Welzijnsinstelling. Als er dan tenslotte nog een flink aantal betaalbare huur- en koopwoningen wordt gebouwd is het helemaal prachtig! Uiteraard gaan we in samenspraak met alle betrokkenen overleggen wat we gaan doen en hoe we dat gaan doen.”

Ook Volksbelang is enthousiast. Directeur Gerrit Nellestein: “De afgelopen jaren hebben we weinig nieuwe woningen kunnen bouwen voor onze doelgroep. We zijn bereid om samen met de gemeente het voortouw te nemen in het ontwikkelen van dit gebied. We willen daar ook onze huidige kantoorlocatie bij betrekken en zijn in gesprek met de huisartsenpraktijk om dat pand aan te kopen, als de huisartsen straks naar het nieuwe Ewoud en Elisabeth Gasthuis vertrekken. Er ontstaat dan ruimte om het dienstencentrum van Wijk bij Duurstede af te maken.”

U bent hier