h

SP: agenten verdienen beter

2 januari 2008

SP: agenten verdienen beter

Uit handen van SP afdelingsvoorzitter Hans Pouw zijn vandaag lolly's uitgedeeld aan de Wijkse politieagenten. Reden voor de actie is dat agenten beter horen te verdienen. SP raadsfractielid Gert de Heus: "Agenten staan geregeld vooraan als er mensen in gevaar zijn, soms met gevaar voor eigen leven, maar ze staan achteraan in de rij als het om salaris gaat, dat moet anders! Laat agenten niet op een stokje bijten!"

De SP steunt de politiebonden in hun afwijzing van het laatste bod van minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) in de onderhandelingen over een nieuwe cao. Met dat bod zou de gemiddelde politieagent er de komende twee jaar, de inflatie meegerekend, amper op vooruit gaan. En dat terwijl de SP nu al dagelijks meldingen binnenkrijgt van agenten die nauwelijks rond kunnen komen van hun salaris.

Het salaris bij de politie staat al tijden vrijwel stil. Netto zijn agenten er de afgelopen jaren zelfs op achteruit gegaan. Om onder andere de gestegen ziektekostenpremies te kunnen betalen, moeten sommigen er een baan bijnemen. SP-Kamerlid Ronald van Raak: “Als een hoofdagent, met twintig jaar ervaring, 1.700 euro netto overhoudt na verrekening van overuren en nachtdiensten, dan is het tijd om in actie te komen.”

Actie lolly

Om de actievoerende agenten een hart onder de riem te steken, zullen lokale SP-afdelingen de komende weken op verschillende plaatsen een presentje aanbieden op de politiebureaus. De aftrap vond plaats in Helmond, waar drie grote potten met lolly’s aan de politie werden overhandigd, als ‘alternatieve wapenstok’. Erik de Vries, SP-fractievoorzitter in de Helmondse gemeenteraad: “De actiebereidheid onder de agenten die ik gesproken heb, is groot. Ze worden geacht ieder moment van de dag snel ter plaatse te zijn als het hommeles is. Maar als het aankomt op een fatsoenlijk loon, geeft de politiek niet thuis. Dat pikken ze niet meer.”

U bent hier