h

Harde tijden voor gemeenten

5 november 2023

Harde tijden voor gemeenten

De rechtse kabinetten Rutte werkten de laatste jaren aan vele bezuinigingen. Gemeenten kregen steeds meer taken, zonder knaken. Vooral in de zorg, welzijn, maar ook bij woningbouw en veiligheid vielen er harde klappen. Dit jaar staat de hele regio voor flinke tekorten. Ook in de Wijkse gaat het mes er flink in. ‘In de buurgemeenten stijgt de OZB tot met 10%. De tering wordt overal naar de nering gezet. Dat komt echt door rechtse beleid vanuit Den Haag Lokaal moeten we 2,4 miljoen euro bezuinigen’, bekijkt Frans van der Tol.

Tijdens de bespreking van de Wijkse begroting legde Van der Tol haarfijn uit waar het tekort van 2,4 miljoen euro vandaan komt. ‘Wij voeren voor meer dan tachtig procent Haags beleid uit. Zowel gemeenten als organisaties met andere gemeenten werken aan wettelijke taken. Maar de loonsverhoging voor alle medewerkers moeten we zelf betalen. De rekening; 1,8 miljoen euro. Daarnaast voerden de VVD en D66-ministers een wetswijziging in bij de WMO, die Wijk inmiddels 5,5 ton kost. Daar komen de te lage budgetten voor jeugdzorg, armoede of politie bij. Opgeteld is dat eigenlijk meer dan 2,4 miljoen tekort in 2024’, concludeert de SP-er.

De SP ziet alles met lede ogen aan hoe de regering alles over de schutting gooit. Deze keer gaan inwoners het nog meer voelen. ‘Het college probeert de pijn te verdelen. Dat is redelijk gelukt volgens de lijnen van het raadsakkoord. Maar daar kopen we weinig voor’, bekijkt de SP-er, ‘De SP wil meer geld voor sociale cohesie en gezondheid, zoals sport en cultuur of voor onderwerpen die goed zijn voor de samenwerking met bijvoorbeeld lokale ondernemers. Die zaken vormen voor ons een hart van de lokale samenleving.‘

Een voordeel hierbij is dat de meeste partijen de onrust van de laatste maanden achter zich wil laten. Sinds het vertrek van wethouder Wil Kosterman was de spanning in de gemeenteraad groot. ‘Gelukkig zien de meeste partijen in dat het nu geen zin heeft om ruzie te maken met elkaar. Hoe vreselijk we de situatie ook vinden. Nu staat de gemeente in de fik en dus moeten we samen blussen. Er lijkt een breed gedragen voorstel te komen. Alleen de VVD doet niet mee. Die blijven in hun eigen verhaal hangen. Jammer’, aldus de fractievoorzitter.

De bezuinigingen vallen vooral in het sociale domein. De socialisten houden hier hun hart vast. Anders werken lijkt een toverwoord. Van der Tol: ‘Dankzij de marktwerking wordt te veel opgelost met dure pillen of dure therapieën. Allemaal geld voor managers en fabrieken. Kijk in de buurt, in de omgeving, met familie, buren of scholen. Zet meer in op voorkomen in plaats van genezen. Doe dat door samen te werken, lokaal met betrokken partijen.’

De socialisten vragen zich af of de volledige bezuinigingen te halen is. De dwang van het rechtse kabinet maakt dat bezuinigen verplicht is. Hierbij kort de SP liever niet op verenigingen en organisaties die helpen bij oplossingen. ‘Gebruik de subsidies voor sport en kunst bij het voorkomen van problemen bij de jeugd of tegen eenzaamheid voor ouderen. Blijf werken tegen armoede. Zorg dat ondernemers ruimte krijgen om banen te behouden. Vandaar dat we waar het kan extra budget willen houden. Zorg voor een positieve insteek. Dat is met al die rechtse kabinetten, meer dan nodig’, eindigt Van der Tol.

Reactie toevoegen

U bent hier