h
19 november 2006

22 November landelijke verkiezingen

Afgelopen weken hebben de leden van de SP afdeling Wijk bij Duurstede flink campagne gevoerd in Wijk bij Duurstede. U heeft ongetwijfeld een folder door de bus gehad, en u kwam de SP-ers ook op straat tegen. Woensdag gaan we stemmen. Heeft u vervoer nodig, bel gerust even met de SP (tel. 574438). We brengen u graag even naar de stembus.

Lees verder
13 november 2006

22 november SP verkiezingsavond in Theater van Ginkel

Op 22 november om 20:00 houdt de SP een verkiezingsavond. U kunt de verkiezingsuitslagen volgen via een groot scherm. De avond wordt gehouden in Muziektheater van Ginkel aan de Rijnstraat in Wijk bij Duurstede. Iedereen is van harte welkom. Wij gaan er van uit dat we genoeg reden zullen hebben voor een mooi feestje...

Lees verder
10 november 2006

Grote belangstelling voor RSD rapport

Vandaag werden in het gemeentehuis de uitkomsten van het SP-rapport over de Regionale Sociale Dienst gepresenteerd. Jan Burger, wethouder te Wijk bij Duurstede en voorzitter van het algemeen bestuur van de RSD, heeft het eerste exemplaar in ontvangst genomen. Onder grote publieke belangstelling heeft de fractievoorzitter van de SP Zeist, Jan Voogdt, uitleg gegeven over het tot stand komen van dit rapport. De SP fracties en afdelingen uit Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist hebben de handen ineen geslagen voor dit onderzoek naar de tevredenheid van de cliënten van de RSD. In het rapport komen diverse schrijnende conclusies en voorbeelden naar voren, vooral bevat het rapport een aantal belangrijke aanbevelingen.

Lees verder
10 november 2006

SP tweede bij leerlingen Revius Wijk bij Duurstede

In het kader van de ‘plusweek’ van de leerlingen van Revius stond in het teken van de landelijke verkiezingen. Zo leerden zij bij wiskunde de verwerking van prognoses en uitslagen in cirkeldiagrammen, bij Nederlands onder andere het verschil tussen gesloten en open vragen en bij geschiedenis iets over staatsinrichting en de betekenis van verschillende politieke termen.

Lees verder
8 november 2006

Stop met het gekanker en gezever. Nu de schouders eronder!

Afgelopen dinsdag is tijdens de raadsvergadering de gemeentelijke begroting aangenomen. Er moesten harde keuzes gemaakt worden. Bezuinigen is niet wat we tijdens de verkiezingen hebben beloofd, toch staan we nu voor dit verdrongen feit. We hebben ons de opdracht gegeven eerst de inkomsten en uitgaven van de gemeente op orde te brengen. Pas als dat op orde is kun je denken aan extra uitgaven. Lees het betoog van Jeroen Brouwer.

Lees verder
5 november 2006

Uitnodiging voor overhandiging van uitslag RSD enquête

Op vrijdag 10 november presenteert de SP de resultaten van zijn onderzoek naar de tevredenheid onder cliënten van de Regionale Sociale Dienst in de regio Kromme Rijn Heuvelrug. In de raadszaal van het Zeister gemeentehuis zal de voorzitter van de RSD, Jan Burger (tevens wethouder in Wijk bij Duurstede), het rapport in ontvangst nemen.

Lees verder
4 november 2006

SP verkiezingscampagne van start

Afgelopen zaterdag was de Wijkse SP te vinden op de markt. Dit was de start van de campage voor de landelijke verkiezingen op 22 november 2006. Naast de landelijke verkiezingen was er ook ruime aandacht voor de lokale politiek. Zo kon men mee doen aan het tevredenheidsonderzoek over de huisartsenpost in Houten en werd een lokaal pamflet uitgedeeld. Dit pamflet wordt ook huis aan huis verspreid.

Lees verder
1 november 2006

Inwoners kunnen de gemeente WbD straks dwangsommen opleggen

Dinsdag 31 oktober heeft de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede de verordening dwangsommen van de SP unaniem aangenomen. De verordening zal per 1 juli 2007 ingaan. Deze geeft de inwoners van Wijk bij Duurstede de mogelijkheid om een dwangsom op te leggen bij het niet tijdig reageren van de gemeente. Hiermee moet de overschrijding van beslistermijnen volgens de SP flink kunnen afnemen.

Lees verder
1 november 2006

SP wil bereikbaarheid Zandweg voor bewoners verbeteren

Op 7 maart 2006 heeft dhr. H. Verschoor namens enkele bewoners van de Zandweg gevraagd of de bereikbaarheid van de parkeerplaatsen langs de Zandweg verbeterd kan worden. De ouderen die hier wonen, kunnen slechts met veel moeite bij de parkeerplaatsen komen. Niet alleen is de manoeuvreerruimte te beperkt, ook liggen de tegels er schots en scheef. Het gevolg is dat mensen met een rollator niet goed in kunnen stappen, kliko ’s niet fatsoenlijk langs de weg gezet kunnen worden en dat auto’s voor het uitpakken van de boodschappen maar op het naastgelegen fietspad geparkeerd worden, enzovoorts.

Lees verder
30 oktober 2006

SP Wijk bij Duurstede start weblog

De SP biedt u nu ook de mogelijkheid te reageren op actuele zaken via het weblog op deze website. De SP vind het belangrijk goed contact te hebben met de inwoners van Wijk bij Duurstede. U kunt discussiëren met plaatsgenoten, fractieleden, bestuur en de wethouder van de SP Jan Burger.

Lees verder

Pagina's