h
17 mei 2006

Fractieberaad en voortgang

Het weer nodigt uit om lekker op een terrasje te zitten maar de SP in Wijk gaat gewoon door. Dinsdag, 9 mei, hebben we onze eerste openbare fractieberaad gehouden. Waarschijnlijk door het warme weer waren er helaas niet zoveel bezoekers maar we zullen u natuurlijk blijven uitnodigen (via de krant). De werkgroep gezondheidszorg is druk zich te verdiepen in de W.M.O. (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en alternatieven voor de huisartsenpost in Houten.

Lees verder
17 mei 2006

Motie asielzoekers.

Ook SP-Wijk wil een humanere regeling voor asielzoekers die vóór april 2001 in Nederland kwamen. Een grote groep asielzoekers wacht al meer dan 5 jaar op duidelijkheid over hun asielaanvraag. In Wijk bij Duurstede wonen 9 asielzoekers die onder de “oude wet” vallen. In veel gemeenten heeft de SP deze motie ingediend. In Wijk was het mogelijk de motie in gezamenlijkheid met 4 andere fracties (PvdA, Groen Links, CDA en PCG), in te dienen.

Lees verder
5 mei 2006

Eerste openbaar fractieberaad

Op dinsdag, 9 mei, houdt de Socialistische Partij openbaar fractieberaad. Wij zijn vanaf 19.30 uur te vinden in het Feuniks gebouw aan het Walplantsoen. Aan de orde komen de agendapunten van de ‘Avond van de Raad’ van 16 mei. Iedereen die hierover wil meepraten is van harte welkom. Ook kunt u over andere onderwerpen met de fractie van gedachten wisselen.

Lees verder
4 mei 2006

Eerste succesje voor bewoners Hoogstraat in Wijk bij Duurstede

Het omstreden bouwplan van een woonkolos van negen meter hoog met daarin zestien appartementen voor jongeren aan de Hoogstraat gaat de ijskast in. De hele procedure begint van voren af aan.

Lees verder
3 mei 2006

SP Vrouwenavond in SP Lokaal

Vrijdag 5 mei organiseert de SP Wijk bij Duurstede een vrouwenavond in het SP-Lokaal (lokaal 3) in het Feuniks gebouw aan het Walplantsoen. Vrouwen zijn welkom vanaf 19:00. Op de avond zullen enkele thema's worden besproken, maar het zal vooral een gezellige avond worden.

Lees verder
1 mei 2006

Wijk bij Duurstede telt negen ’oude’ asielzoekers

Asielzoekers, vallend onder de oude vreemdelingenwet, moeten een verblijfsvergunning krijgen. Wat raadslid Wil Kosterman (GroenLinks) betreft schaart Wijk bij Duurstede zich achter dit verzoek aan regering en parlement, gedaan door sommige gemeenteraden. In Wijk wonen negen asielzoekers die hun eerste asielverzoek al voor 1 april 2001 deden.

Lees verder
24 april 2006

Wie is nu wie in de fractie

Wie is wie in de fractie.
Tijdens de rondvraag bij de ledenvergadering werd gevraagd of er een overzicht kan komen van fractieleden en hun portefeuille. Besluiten van de fractie worden altijd besproken met het bestuur, de kerngroep óf de verschillende werkgroepen.

Lees verder
20 april 2006

Aandacht voor coalitieprogramma in Derde Kamer

In het Radio 90 Fm programma "de Derde Kamer" van a.s. vrijdag is er veel aandacht voor het nieuwe coalitieprogramma in Wijk bij Duurstede. Politiek commentator Ruud Mulder praat met enkele hoofdrolspelers. Zo zijn te gast Robbert Peek (CDA), Roland Versteeg (BB'96), formateur Bas de Koning (PvdA), Nico de With (VVD) en de nieuw benoemde SP-wethouder Jan Burger. De Derde Kamer wordt vrijdag uitgezonden tussen 17 en 18 uur en kent volgende week enkele herhalingen.

Lees verder
12 april 2006

Achterbannen coalitiepartijen akkoord met onderhandelingsresultaat

De coalitiepartijen Partij van de Arbeid, GroenLinks en de Socialistische Partij in Wijk bij Duurstede hebben ieder de onderhandelingsresultaten voorgelegd aan hun achterban. Van alle partijen is de achterban akkoord met het coalitieprogramma “De luiken open!” en met de voorgestelde portefeuilleverdeling.

Lees verder
9 april 2006

11 april ledenvergadering

De leden hebben bij de SP het laatste woord. Daarom is er aankomende dinsdag een ledenvergadering waarbij u als lid van de SP uw oordeel mag geven over het collegeprogramma ''De Luiken open!". De derde Algemene Ledenvergadering van de SP Wijk bij Duurstede is op dinsdag 11 april om 20.00 uur in ’t Stekkie in gebouw Feuniks aan het Walplantsoen in Wijk bij Duurstede.

Lees verder

Pagina's