h

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

29 mei 2014

Max van der Ham gaat fractie ondersteunen

Wijk bij Duurstede – Afgelopen dinsdag is Max van der Ham geïnstalleerd als steunfractielid voor de SP. “Onze partij is met vijf zetels de grootste fractie in de raad. De komende jaren zullen bewoners, verenigingen, instellingen en bedrijven waarschijnlijk nog vaker een beroep op ons doen. En als verantwoordelijke coalitiepartij dienen we onze zaakjes goed op orde te hebben. Daar lever ik graag een bijdrage aan”, laat het kersverse steunlid van de fractie weten.

Lees verder
14 mei 2014

Nieuwe wethouders aan de slag

Wijk bij Duurstede - Onder grote belangstelling zijn dinsdagavond de nieuwe wethouders benoemd. Ook werd het coalitieprogramma toegelicht en besproken. Na de benoeming van Jan Burger als wethouder werd ook het nieuwe SP-raadslid Corrie de Groot aangesteld. “We gaan nu gewoon weer aan de slag. Met een nieuwe fractie van vijf leden, de grootste in de gemeenteraad, en met een wethouder die de afgelopen jaren heeft bewezen dat anders besturen daadwerkelijk mogelijk is,” aldus fractievoorzitter Jeroen Brouwer.

Vlnr: Jan Oechies, Corrie de Groot, Jeroen Brouwer, Jan Burger, Sjoerd Uitslag en Hans Pouw

Lees verder
9 mei 2014

Partijen sluiten coalitieakkoord

Wijk bij Duurstede - Een andere soort politiek door meer met inwoners te doen en de kwaliteit van de voorzieningen zoveel mogelijk op peil houden. Dat is samenvattend het akkoord dat de SP, PCG, GroenLinks en de PvdA hebben gesloten. “Inwoners, organisaties en de gemeente hebben elkaar nodig de komende tijd. En natuurlijk binnen degelijke financiële kaders,” menen SP-onderhandelaars Jeroen Brouwen en Jan Burger, die samen met Hans Marchal en Wil Kosterman wethouder wordt.

Lees verder
19 april 2014

Onderhandelingen lopen goed

Wijk bij Duurstede - Onderhandelaars Jan Burger en Jeroen Brouwer zijn tevreden over het verloop van de openbare onderhandelingen. De SP zit hier als grootste partij om tafel met de PCG, GroenLinks en de PvdA. Tot nu toe kwamen de onderwerpen financiën, gemeentelijke organisatie, stimuleren van de lokale economie en zorg en welzijn aan bod. “Natuurlijk zijn er hier en daar verschillen. Maar die vullen elkaar eerder aan dan ze tegen elkaar werken,” melden de SP-ers.

Lees verder
12 april 2014

Onderhandelingen van start

Wijk bij Duurstede - De openbare onderhandelingen  zijn begonnen. De PCG, GroenLinks en de PvdA zijn bij de SP aangeschoven om te kijken hoe zij samen een college kunnen vormen. “Met deze partijen denken we bestuurders te kunnen leveren die weten wat er lokaal speelt. Er komt veel op de gemeente af en we moeten dat samen met belangenorganisaties en in goed overleg met de mensen oppakken. En door de deelname van de PvdA is er ook een bredere coalitie,” aldus Jeroen Brouwer.

Lees verder
2 april 2014

SP start met GroenLinks en PCG onderhandelingen

Wijk bij Duurstede – Bij de gemeenteraadverkiezingen van 19 maart is voor Wijkse partijen veel veranderd. De SP werd de grootste partij en heeft de afgelopen weken het initiatief genomen in de zoektocht naar een nieuw college. Na de informatieronde willen de socialisten onderhandelingen openen met de PCG en GroenLinks. “Er wordt door alle partijen gevraagd om stevige wethouders, met ook lokale binding. Dat gaf voor ons de doorslag”, legt informateur Frans van der Tol uit.

Lees verder
30 maart 2014

Nieuwe raad geïnstalleerd

Wijk bij Duurstede - Deze week is afscheid genomen van de oude raad en de nieuwe raadsleden zijn geïnstalleerd. Met maar liefst vijf raadsleden is de SP de grootste partij in de Wijkse gemeenteraad. Vooralsnog zijn Jeroen Brouwer, Jan Burger, Hans Pauw, Jan Oechies en Sjoerd Uitslag als leden voor de SP benoemd. Na de vorming van het nieuwe college kan de samenstelling van de fractie nog wijzigen.

Lees verder
23 maart 2014

Emile Roemer trots op Wijkse SP

Wijk bij Duurstede/Amersfoort - Tijdens de landelijke partijraad van de SP sprak fractievoorzitter Emile Roemer afgelopen zaterdag zijn waardering uit voor het behaalde verkiezingsresultaat van de SP in Wijk bij Duurstede.  “Het is fijn om te zien dat acht jaar hard werken, leidt tot een fantastische overwinning. Hierdoor kan Wijk nog socialer worden dan het nu al is,” aldus Roemer.

Lees verder
23 maart 2014

Coalitiebesprekingen van start

Wijk bij Duurstede - Nu de verkiezingsuitslag bekend is, wordt het tijd verder te kijken naar hoe het nieuwe dagelijks bestuur (college) van de gemeente eruit moet komen te zien. De SP zet hier, als grootste partij, de eerste stappen. “Wij hebben alle partijen uitgenodigd om te horen wat zij van de uitslag vinden en wat zij als de meest logische combinatie zien voor een nieuw te vormen college,” zegt SP-afdelingsvoorzitter Frans van der Tol. Hij vervult namens zijn partij de rol van ‘informateur’. Voor de SP zullen ook Jan Burger en Jeroen Brouwer aanschuiven bij deze gesprekken.

Lees verder
20 maart 2014

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen

Cothen/Langbroek/Wijk bij Duurstede - Hieronder vindt U de zetelverdeling en uitslagen per stemlokaal van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 voor de gemeente Wijk bij Duurstede.

Lees verder

Pagina's

U bent hier