h

Blog Jeroen Brouwer

4 oktober 2021

Investeer in de Wijkse samenleving

Het demissionaire kabinet Rutte diende op Prinsjesdag de begroting voor 2022 in bij het parlement. In de Tweede Kamer hielden de politieke partijen vervolgens de Algemene Beschouwingen hierover. De gesprekken gaan de komende weken verder in de Kamercommissies van de afzonderlijke ministeries. Het onderdeel gemeentelijke financiën komt hierbij aan bod de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Lees verder
15 september 2021

Oneerlijk klimaatbeleid

De afgelopen week behandelde de Wijkse raad de Regionale Energie Strategie, deel 1 (RES 1.0). Als onderdeel van het Klimaatakkoord gaf het kabinet gemeenten de opdracht om samen, in de regio, op zoek te gaan naar mogelijkheden voor energieopwekking. Onze gemeente deed hiervoor mee binnen de regio U10, Utrecht om omgeving. Elke gemeente kon haar eigen onderdeel bepalen. De Wijkse raad bepaalde al in 2019 dat er 60 hectare landbouwgrond opgeofferd kon worden voor zonnevelden. Samen met panelen op daken voldoen we hiermee aan de eisen voor RES 1.0. Dat bod was voor onze gemeente dus niet zo spannend.

Lees verder

U bent hier