h

Fractiepraat Februari 2017

5 februari 2017

Fractiepraat Februari 2017

Door de komst van Harold Hunnenman is de fractie van de SP in de Wijkse gemeenteraad weer volledig. Maar goed ook want de komende maanden zijn erg belangrijk voor de toekomst van Wijk bij Duurstede.

Foto: Jan Burger

Er ligt een goed plan voor het winkelcentrum De Horden. De geplande appartementen  zijn in de smaak gevallen. De raadszaal zat bij de informatieavond niet vol met verontruste buurtbewoners maar met potentiële bewoners van de appartementen. Wij hebben als fractie wel de nodige zorgen bij de ontwikkeling van winkelcentrum De Heul. Als gemeente(raad) heb je eigenlijk weinig in de melk te brokkelen. De projectontwikkelaar, eigenaar van de panden, en de grote winkelketens hebben het voor het zeggen. Zij bepalen wat er gebouwd gaat worden. De afgelopen jaren zijn wij als lokale SP opgetrokken met de kleine winkeliers. Door een, door ons gehouden enquête,  is ons duidelijk wat de bezoekers en de omwonenden van het winkelcentrum willen. De komst van de Jumbo aan de Langbroekseweg, met een in onze ogen illegaal opererende slijterij, trekt veel klanten die voorheen hun boodschappen in het winkelcentrum De Heul deden. Bea Kokje, één van de winkeliers heeft in een voorbespreking ons duidelijk gemaakt, dat de winkeliers in De Heul een aanzienlijke inkomstenderving hebben door de nieuwe Jumbo. Het water staat hen financieel tot aan de lippen. Wij zullen ons in de komende periode, voor zover wij er over gaan, hard maken dat deze hardwerkende middenstanders de veranderingen in het winkelcentrum gaan overleven. Wethouder Jeroen Brouwer weet wat dat betreft wat voor vlees hij in de kuip heeft.

 Een ander punt op de politieke agenda is de omgevingsvisie Kromme Rijnstreek. Hierin regelen Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede de toekomst van het buitengebied tussen deze drie gemeentes.  Het is goed dat de wethouders van de drie gemeentes de handen ineen hebben geslagen. De omgevingswet is de aanleiding voor dit initiatief. De omgevingswet is op zich een wet zonder inhoudelijke meerwaarde. Die meerwaarde moeten wij er zelf in brengen. Als SP willen wij lokaal de ontwikkelingen kunnen volgen en beïnvloeden. Met het groenberaad maken wij ons sterk voor de natuur. Het doet ons goed dat grote investeerders hebben geconcludeerd dat de omgevingswet voor hen veel te weinig mogelijkheden biedt. 

Namens onze fractie gaat Gert de Heus zich verdiepen in de jeugdzorg. De jeugdzorg is sinds de laatste transitie de verantwoordelijkheid van de gemeente geworden . De jeugdzorg kent heel veel facetten. Delen van de jeugdzorg zijn traditioneel en staan niet open voor nieuwe ontwikkelingen. Grote en logge organisatie hebben het voor het zeggen in de zwaardere onderdelen van de zorg. Hier regeert de fluit de duit. Deze onderdelen van de jeugdzorg kosten, ook onze gemeente, heel veel geld. Andere en goedkopere oplossingen, vaak hier in de buurt, kunnen in een eerder stadium deze zware en dure zorg voorkomen.

Mede dankzij wethouder Jan Burger heeft Wijk bij Duurstede een goed minima beleid. Er is in de Wijkse samenleving een groep mensen, vaak ouderen, die financieel net boven dat minimum zitten. Zij hebben nergens recht op. Ik kwam met iemand in aanraking die in de problemen komt door de eigenbijdrage van de zorgverzekering en de precarioheffing van Vitens. We proberen er als SP voor deze mensen te zijn en naar een oplossing te zoeken.

Namens de SP fractie

Jan Oechies

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier