h

Weblog: Poepfabriek Cothen stapje dichterbij

18 januari 2017

Weblog: Poepfabriek Cothen stapje dichterbij

Als raadslid krijg je nog wel een iets bijzonders op de agenda, maar Cothenaren die een poepfabriek willen beginnen? Daar zit vast een luchtje aan. Als je dan vervolgens de achterliggende stukken opzoekt, blijkt er meer dan 600 pagina’s geschreven. Bijvoorbeeld het bestemmingsplan ‘Bedrijf – Co-vergistingsinstallatie’, Milieueffectrapportage (MER), landschappelijke inpassing en bouwtekeningen. Ook is er veel onderzoek gedaan, archeologisch-, akoestisch-, depositie-, geur- en luchtkwaliteitsonderzoek. Al die onderzoeken zijn nodig om uiteindelijk vergunningen te krijgen om te mogen bouwen, denk aan omgevingsvergunning, bouwvergunning en waterwetvergunning.

Foto: Elton Wollenberg

Ik, eenvoudig raadslid, mag dus in de mest duiken om een advies te geven aan het college van B&W over een poepfabriek, ofwel een co-vergistingsinstallatie. Nou ja, ik denk mest, CO2, hoe zit het daarmee? Er is geen CO2 uitstoot blijkt, die wordt namelijk opgevangen en vloeibaar gemaakt. Die CO2 wordt in de kassen gebruikt als mest voor bijvoorbeeld tomaten, dat doet mij als SP'er natuurlijk goed.

Nog maar eens een vraag. Als je geen CO2 uitstoot, hoe zit het dan met fosfor of stikstof kortom zit er een ander luchtje aan? Het antwoord is nee. Alle mest wordt binnen gebracht, en methaan komt eruit. Maar die wordt zo gezuiverd dat het zo aangesloten kan worden op het aardgasnet van Stedin. Dus als ik straks ga koken, doe ik dat misschien op gas uit de poepfabriek in Cothen. Grappig.

Een leuk idee hoor zo’n poepfabriek! Er gaat veel mest in, ongeveer 12 vrachtwagens per dag, en er komt veel minder kunstmest weer uit, wat weer gebruikt wordt voor de bemesting van het land. Maar leuker is dat er zoveel gas uit komt, dat ongeveer 4000 gezinnen hun huis kunnen stoken en koken op poep uit Cothen.

Geen enkel onderzoek geeft een negatief advies, de onderneming heeft wel wat subsidie nodig om rendabel te worden. Vandaar dat de raad unaniem heeft besloten een positief advies te geven. De ondernemers kunnen nu aan de slag om de Subsidie Duurzame Energie binnen te halen. Met deze subsidie stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Als de poepfabriek er komt in de loop van 2018, is Wijk bij Duurstede weer 10% klimaat neutraler. Als we in 2030 100% klimaatneutraal willen zijn, hebben we nog veel creatieve ondernemers nodig in Wijk bij Duurstede. Ik zeg, wie volgt?

Gert de Heus
Raadslid SP

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier