h

SP Tour d’Europe doet Wijk bij Duurstede aan

20 november 2011

SP Tour d’Europe doet Wijk bij Duurstede aan

SP Kamerlid Sadet Karabulut en Europarlementariër Dennis de Jong gingen vrijdagavond 18 november in discussie met SP leden en belangstellenden over de Eurocrisis en onze pensioenen. De financiële- en de daarop volgende economische crisis hebben grote gevolgen voor de euro. Verschillende landen, waaronder Ierland, Spanje ,Portugal, Italië en Griekenland kwamen in de problemen en moeten een beroep doen op het IMF en de Europese Unie voor extra leningen. Door eurofanaten wordt de crisis gebruikt om hun plannen voor een federaal Europa door te zetten via de instelling van een zogeheten "Europees Economisch bestuur.

Wie worden gered: landen of banken?

Economen en politici zijn zeer verdeeld over de vraag hoe om te gaan met huidige ontwikkelingen op de financiële markten in Europa. Moeten de schulden van Griekenland worden kwijtgescholden ? Zo ja, hoe zou deze kwijtschelding moeten plaatsvinden, en wat zijn de gevolgen voor Nederland? En voor de euro?

“De SP is hierin duidelijk. Een land in diepe schuld geef je geen nieuwe creditcard. De SP vreest dat belastinggeld dat naar Griekenland wordt gestuurd, niet terug zal komen. Het geld dat het kabinet naar Griekenland wil sturen , zal rechtstreeks in de kas van Duitse en Franse banken belanden” aldus Gerry Odijk.

Geen Europees Economisch Bestuur

Om de eurocrisis te bestrijden willen Europese Regeringsleiders zo snel mogelijk een Europees Economisch bestuur instellen. Dit bestuur is vooral gericht op bezuinigingen en heeft geen aandacht voor armoedebestrijding en de bevordering van werkgelegenheid. Als een land niet genoeg bezuinigt, kan Brussel volgens deze plannen direct ingrijpen in de afzonderlijke Europese landen. Houdt een land zich niet aan het dictaat uit Brussel, dan volgen miljardensancties.

“Brussel en den Haag lijken te denken dat met bezuinigen alle problemen zijn opgelost. Terwijl je toch op je vingers kunt natellen dat om een economie draaiende te houden het geld moet rollen. Als mensen minder te besteden hebben of zelfs armoede gaan lijden staat de economie stil en komt er geen geld in het laatje om schulden terug te betalen of de economie te laten groeien", vat Gerry Odijk samen. De EU en de Regeringsleiders weigeren de veroorzakers van de crisis, de banken en speculanten, aan te pakken.

“De SP wil wel Europese samenwerking om het casinokapitalisme te bestrijden. Met deze vorm van extreem kapitalisme is men alleen bezig met streven naar maximale winst en individueel gewin op korte termijn. Dat is geen oplossing voor de crisis. Er zijn grote veranderingen op lange termijn nodig voor een sociaal Europa van de menselijke maat en niet een superstaat die de belangen van grote bedrijven dient”, meent Gerry Odijk .

Onze Pensioenen

De SP wijst het 'pensioenakkoord' dat werkgevers, werknemers en het kabinet hebben gesloten resoluut af. We hebben het beste pensioenstelsel ter wereld, dat robuust genoeg bleek om de zwaarste financiële crisis te doorstaan. Het is onbegrijpelijk dat dit solidaire systeem nu afgebroken wordt. Dat de hoogte van de pensioenen afhankelijk wordt gemaakt van beleggingsresultaten, leidt volgens de SP tot een 'pokerpensioen'.

Alle risico’s komen bij de gepensioneerden te liggen. Werkgevers krijgen de zekerheid dat zij altijd dezelfde pensioenpremie blijven betalen. Als dan in de toekomst de optelsom van premies niet meer voldoende is, kan de gepensioneerde ervoor opdraaien. “Een degelijk pensioensysteem van gespreide en gedeelde verantwoordelijkheid dreigt met het pensioenakkoord overboord te gaan”, meent Gerry Odijk.

Uitgelekt document : Brussel breekt ons pensioenstelsel af!

Uit een uitgelekt stuk waar de SP eurofractie de hand op heeft weten te leggen, blijkt het nu duidelijk: Brussel heeft het gemunt op ons beste pensioenstelsel ter wereld.

De Europese Commissie wil gaan voorschrijven op welke leeftijd wij met pensioen kunnen gaan. Die datum wil Brussel afhankelijk maken van hoe oud mensen gemiddeld worden. “Wat hebben de laagste inkomens en mensen met een zwaar beroep aan een ‘gemiddelde leeftijd”?, vraagt Odijk zich af. “ Zij sterven bijna 7 jaar eerder en betalen dus de prijs”.

Zelfs pensioenafspraken die werkgevers en werknemers met elkaar gemaakt hebben in de CAO’s zijn voor Brussel niet heilig. Nationale regeringen moeten de CAO’s gaan openbreken als de pensioenleeftijd - in de ogen van Brussel - te laag is.

Tenslotte bevestigt het uitgelekte document dat Brussel ons pensioen ziet als een financieel product waar de markt geld mee kan verdienen. Een grote Europese markt voor privé-pensioenen: ieder voor zich dus. Hier komt de aap uit de mouw: Brussel wil helemaal geen collectief pensioen, zoals de AOW, of een aanvullend pensioen zoals alle werknemers in Nederland nu verplicht moeten hebben. Ook hier wil Brussel zich weer bemoeien met zaken waar we zelf over gaan.

Gerry Odijk : “Het is mooi dat de SP de plannen al kent. De Nederlandse regering heeft nog een maand de tijd voordat de commissie officieel met het stuk naar buiten komt. De SP zal dan ook Mark Rutte oproepen om te zorgen dat deze plannen helemaal van tafel gaan. We mogen het niet laten gebeuren dat Brussel ons pensioensysteem kapot maakt”.

U bent hier