h

Motie van wantrouwen haalt het niet

19 september 2008

Motie van wantrouwen haalt het niet

Een door de VVD ingediende motie van wantrouwen in de richting van PvdA-wethouder Aukje Boer werd dinsdagavond door een ruime meerheid in de Wijkse gemeenteraad van tafel geveegd. SP-fractievoorzitter Jeroen Brouwer vond de motie ‘een serieuze politieke partij onwaardig’. Volgens hem leek het er zelfs op dat een deel van de oppositie een wedstrijd hield in wie het college het meest kon beschadigen. ‘Uiteindelijk hebben ook de PCG, groenlinks, het CDA en de PvdA tegen gestemd’, vertelt Brouwer.

De VVD kwam met de motie naar aanleiding van het rapport van de gemeentelijke ombudsman. De ombudsman beoordeelde daarbij een zaak die anderhalf jaar geleden speelde. Tijdens een informatieavond van de gemeenteraad presenteerde de VVD destijds een alternatief rekenmodel voor de nieuwbouw van het Revius. Het college verwees die cijfers naar de prullenbak, maar het college had verzuimd om daarover vooraf met de VVD-fractie te communiceren. ‘Daarover had wethouder Boer wel een toezegging gedaan. De ombudsman concludeerde dat het college daarmee ‘de norm van opgewekt vertrouwen’ in de richting van de VVD geschaad heeft’, legt de fractievoorzitter uit.

Op basis van het rapport van de ombudsman diende de VVD een motie van wantrouwen in om wethouder Boer weg te sturen. Dat ging het overgrote deel van de gemeenteraad echter veel te ver. CDA, GroenLinks, PCG, PvdA en SP vonden dat de motie volstrekt niet in verhouding stond met het gebeuren. Brouwer; ‘De meeste fracties vonden wel dat het college, en met name de wethouder, beter had kunnen, of moeten, communiceren met de gemeenteraad en de gedane toezeggingen aan VVD-fractie had moeten nakomen. Wethouder Boer sprak in de raad daarover haar excuses uit en daarmee was voor de meeste fracties de kwestie afgedaan. Uiteindelijk stemden alleen Burger Belangen en de VVD zelf voor de motie en de overige partijen tegen’, aldus de SP-er.

Tekst van Jeroen Brouwer nav motie VVD

U bent hier