h

Dinsdag 7 maart stemt Wijk bij Duurstede

8 januari 2006

Dinsdag 7 maart stemt Wijk bij Duurstede

Op dinsdag 7 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Die dag kun je tussen 7.30 en 21.00 uur je stem uitbrengen.

Je kunt stemmen als je:

 • op maandag 23 januari staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Wijk bij Duurstede;
 • op dinsdag 7 maart 2006 de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt;
 • op maandag 23 januari 2006 de Nederlandse nationaliteit hebt of onderdaan van een EU-lidstaat bent; ben je geen onderdaan van een EU-lidstaat, dat moet je bovendien voorafgaande aan 23 januari 2006 gedurende vijf jaar onafgebroken in Nederland staan ingeschreven en gedurende vijf jaar onafgebroken in het bezit zijn van een geldige verblijfstitel;
 • niet bent uitgesloten van het kiesrecht.
 • Wat te doen als je je oproepkaart kwijt bent?

  1 Je kunt een kopie van de oproepingskaart aanvragen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente.

  2 Je gaat naar het stembureau waar je verwacht wordt en neemt een geldig legitimatiebewijs mee. Men schrijft dan ter plekke een nieuwe oproepkaart uit en je krijgt je stembiljet.

  Kun je een ander laten stemmen?

  Ja, dat kan op twee manieren.

  1 Je kunt je eigen oproepkaart omzetten in een volmachtkaart. Daarmee kun je een andere kiezer uit hetzelfde stembureau machtigen voor jou te stemmen. Vul op je oproepkaart de naam van de gevolmachtigde in en plaats je handtekening op de daartoe bestemde plaats. Ook de gevolmachtigde moet tekenen.

  Let op:

 • elke kiezer kan maximaal twee volmachten aannemen en deze alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. Kom je apart langs om nog eens te stemmen, dan mogen de volmachten niet geaccepteerd worden.
 • een eens gegeven volwacht kan niet worden ingetrokken.
 • 2 Je kunt ook een kiezer uit een ander kiesdistrict in je gemeente machtigen door het indienen van een schriftelijk verzoek. Een speciaal formulier daarvoor kun je opvragen bij de afdeling Burgerzaken van je eigen gemeente. Tip: op sommige gemeentelijke websites kun je het formulier downloaden. Het aanvraagformulier kan tot en met dinsdag 21 februari 2006 worden ingeleverd bij de gemeente.

  Als je op een ander stembureau wilt stemmen:

  Je moet je oproepingskaart bij de gemeente om laten zetten in een kiezerspas. Dit kan op twee manieren:

  1 Door persoonlijk een aanvraag in te dienen bij de afdeling Burgerzaken van je gemeente. Je moet je oproepingskaart en een legitimatiebewijs meenemen. Dit kan tot en met donderdag 2 maart 2006.

  2 Door het inleveren van een aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij afdeling Burgerzaken. Het ingevulde formulier kan tot en met dinsdag 21 februari 2006 ingeleverd worden.

  U bent hier