h

Aan de slag met alternatieven voor slibstort

22 februari 2015

Aan de slag met alternatieven voor slibstort

Eind 2011 is door de gemeenteraad de Visie Rivierfront vastgesteld. Destijds waren er al vragen over de financiering. Uitgangspunt was dat we meer met de rivier kunnen doen: natuurontwikkeling, opvang van hoog water en mogelijkheden voor recreatie. Met alle bezuinigingen is de vraag wat wel of niet gedaan kan worden nog luider geworden. In 2012 deed de BV De Bosscherwaarden een verzoek om zand te graven en de gaten te dichten met slib. Dat levert geld op en lijkt dus interessant omdat zo hoge ambities verwezenlijkt zouden kunnen worden. Afgelopen week werd een inrichtingsplan gepresenteerd door de vennootschap.

Foto: Jan Burger

De Bosscherwaarden

Als SP zijn we flink in de materie gedoken en daar zijn we niet blij van geworden. In het proces voelen betrokkenen en omwonenden zich niet serieus genomen. En dat, terwijl zij het zijn die jarenlang naar de werkzaamheden moeten kijken. De echte vraag die naar onze mening gesteld moet worden: is zandwinning, slibstort en alle werkzaamheden die hierbij horen noodzakelijk voor natuurontwikkeling in de uiterwaarden? De provinciale visie op de ontwikkeling van de Bosscherwaarden is inmiddels flink gewijzigd.  Zo stoppen provincie en rijk hier niet automatisch geld in, maar hoeft er ook minder natuur te komen.

Daarbij is het de vraag wat een natuurlijk landschap eigenlijk is? Is dat er al niet? Is het mogelijk om dat op andere wijze te versterken? Kan er een combinatie komen van een agrarische bestemming/veeteelt met natuur/recreatie? Verder dient bedacht te worden dat er steeds minder slibproblemen zijn in ons land. Op veel plekken wordt al slib gehaald uit Duitsland en België om de diep gegraven kuilen te vullen. Is dat wat we willen?

En wat te denken van de opmerkingen van de gemeente dat het proces binnen acht jaar afgerond moet zijn, terwijl de ondernemers denken minsten acht jaar nodig te hebben? Hoe zit dat met de belangen van omwonenden en de boerenbedrijven? Zitten die hier op te wachten? Het gaat wel om een groot agrarisch gebied, met agrariërs die soms wel tot vijftig procent van hun grond juist in dit gebied hebben. Er wordt gewerkt met kortdurende contracten voor het gebruik van de betreffende gronden. En van omwonenden en bedrijven horen we dat ze onder druk worden gezet om vooral geen tegengeluid te laten horen!

Voor een goede discussie is het nodig dat alle informatie op tafel komt en er wat te kiezen valt, uit meerdere alternatieven. Dat is wat anders dan met slechts een enkele partij een plan uitwerken. En er voor diezelfde partij ook nog eens megawinsten te behalen zijn.

Kortom, het proces moet anders worden ingericht. Als SP zullen we daar actief een bijdrage aan leveren door met andere partijen te werken aan deze alternatieven. Want dat bleek afgelopen week: iedereen wordt ‘lekker’ gemaakt met een inrichtingsplan waarbij het er op lijkt dat je hier voor moet gaan. Terwijl de werkelijkheid echt anders is!

Geschreven door de gemeenteraadsleden Corrie de Groot en Jan Oechies.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier