h

Spelregels bij samenwerking met andere gemeenten

16 maart 2014

Spelregels bij samenwerking met andere gemeenten

Dat Wijk bij Duurstede een zelfstandige gemeente blijft, is belangrijk. Hoe meer mensen zelf ruimte krijgen om mee te beslissen over hun omgeving en de voorzieningen, hoe beter dat voor de democratie is. De Wijkse schaal is hier uitstekend voor. Dat blijkt ook uit de vele mooie initiatieven die hier tot bloei komen.

Toch staat de omvang van de gemeente onder druk. Met de toename van nieuwe, grootschalige taken, zoals de overheveling van de gehele jeugdzorg, nemen ook de risico’s toe. Dan wordt er gesproken over de vorming van grotere gemeenten (minimaal 100.000 inwoners) en dan komt ook de kreet ‘gemeenschappelijke regeling’ weer bovendrijven. De SP is niet tegen samenwerking tussen gemeenten,  als er maar goed toezicht is en we nadrukkelijk zelf kunnen meebepalen hoe  het beleid er uitziet.

Dat laatste is vaak een probleem. Bij de GGD zien we dat, net als bij de VeiligheidRegio Utrecht (VRU) en de milieutechnische dienst (ODRU).

In de wetenschap dat samenwerking dus wellicht nodig is, maar dat we uit moeten kijken voor dure organisaties zonder enige democratische zeggenschap, heeft de SP spelregels ingebracht. Dat zijn de volgende:

  1. Leg het doel van samenwerking duidelijk vast.
  2. Maak bij elk type samenwerking (of uitbesteding) de juiste afspraken. Verschillende vormen van samenwerking vragen om andere overeenkomsten. 
  3. Als het doel is de kwetsbaarheid te beperken, zorg dan dat niet alle kennis in de gemeente verloren gaat, zodat een goede inhoudelijke inbreng mogelijk blijft.
  4. Als de kosten van samenwerking of uitbesteding niet duidelijk zijn geldt: bezint eer ge begint.
  1. De bedrijfsvoering moet zo worden ingericht dat resultaten goed zichtbaar zijn en de informatievoorziening moet zo zijn, dat tijdig bijsturen mogelijk is.
  2. Leg in regelingen, overeenkomsten en contracten vast aan welke eisen de uitvoering moet voldoen en kom sancties overeen bij het niet voldoen daaraan.
  3. Maak goede afspraken over hoe partijen zo nodig afscheid van elkaar kunt nemen.

Wanneer sprake is van noodzakelijke samenwerking, moet goed worden gekeken naar de belangen van de gemeente en haar inwoners. Is het voordeliger? Gaat de kwaliteit van de voorziening erop vooruit? Zijn we minder kwetsbaar? Zo ja, dan pakken we deze uitgangspunten en gaan we er goed voor zitten.

 

 

 

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier