h

Jeugd wacht lang op zorg

16 oktober 2017

Jeugd wacht lang op zorg

Stel uw dochter heeft een eetstoornis. Na lang aandringen bezoekt zij eindelijk de huisarts, waarbij zij wordt doorverwezen naar een instelling voor geestelijke gezondheid. Op dit moment staat uw dochter open voor hulp, maar vaak zit ze volledig in de weerstand en is het moeilijk om tot haar door te dringen. Gelukkig is er nu die verwijsbrief, u neemt contact op met de instelling. U hoopt snel terecht te kunnen, maar de wachttijd voor hulp bij eetstoornissen kan oplopen tot 22 weken!

Het lijkt een gek verhaal. Uit onderzoek van MediQuest naar de wachttijden in de Jeugd GGZ regio Utrecht blijkt dit te vaak de waarheid te zijn. Voor dit onderzoek zijn alle GGZ aanbieders geïncludeerd die gepubliceerd zijn op de website http://www.zorgleverancierszou.nl. Dit zijn aanbieders die gecontracteerd zijn door de regiogemeenten waar ook Wijk bij Duurstede deel van uitmaakt. Voor bijna 50% van Jeugdzorg aanbieders ontbreekt informatie over wachttijden.

De gemiddelde aanmeldwachttijd ligt voor ruim 84% van de instellingen en voor ruimt 45% van de vrijgevestigde Zorgverleners boven de 4 weken. Binnen het sociaal domein is geen formele instantie die de verplichting heeft gesteld om Jeugd GGZ wachttijden en ook kwaliteitsinformatie inzichtelijk te maken en te publiceren, dit in tegenstelling tot de gezondheidszorg.

Vooralsnog hebben alleen afspraken die zijn vastgelegd in contracten tussen gemeenten en aanbieders een verplicht karakter. Echter daarin zijn veelal geen afspraken vastgelegd over publiceren van wachttijden, dan wel kwaliteitsinformatie. Om die reden heb ik gevraagd of de wethouder van plan is deze afspraken vast te leggen met de aanbieders van Jeugdzorg.
Verder wil ik graag weten of de gemeente, via de samenwerking in ZOU (Zuid-Oost Utrecht) wel goed inzicht heeft in de Jeugdzorg én of de gemeente wel goed kan sturen. De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg.

Hopelijk geeft de wethouder snel duidelijkheid over de huidige stand van zaken met betrekking tot Jeugdzorg en de toegezegde efficiënte oplossingen door de lokale teams tot en met de zorgaanbieders. Als SP willen wij vooral oplossingen voor het terugdringen van de wachttijden, op een zo kort mogelijke termijn. Want laten we eerlijk zijn. Praten over Houten, over Toekomstblikken is leuk. Maar praten over zorg voor kwetsbare kinderen toch veel belangrijker?

Dit blog verscheen in Wijks Nieuws Raadspraat

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier