h

SP vraagt naar Toeslagenaffaire

7 februari 2022

SP vraagt naar Toeslagenaffaire

WIJK BIJ DUURSTEDE – De Toeslagenaffaire zette overal in het land veel zaken op scherp. Ook in onze gemeente zijn inwoners de dupe geworden van het foutief handelen van de overheid. Het Wijkse college heeft zich tot nu toe goed opengesteld voor vragen en eventuele problemen. ‘De situatie blijkt echter nog erger dan al bekend was. De belastingdienst heeft veel gegevens namelijk doorgegeven aan andere partijen, waardoor er wellicht tot twintig keer meer slachtoffers zijn. En waardoor de groep gedupeerden tegen andere problemen aanliepen. Vandaar dat we willen weten wat de nieuwe feiten voor onze inwoners betekent’, legt Jeroen Brouwer uit. De SP’er stelde er vragen over.

Het ministerie van Financiën stuurde eind januari een brief naar de Tweede Kamer over de stand-van-zaken rond de Toeslagenaffaire. Hierin kwamen wat nieuwe feiten naar voren. De belastingdienst zou naast dat de onterechte fraudelijsten ook onrechtmatig gegevens hebben gedeeld met derden. ‘Daarmee werden de mensen dus dubbel geconfronteerd of werden meer mensen benadeeld. Opnieuw een onrechtvaardige en onrechtmatige daad die vooral de kwetsbaren in onze samenleving treft’, bekijkt Brouwer.

De SP-er las in de stukken dat er wellicht tot twintig keer meer mensen getroffen kunnen zijn, dan tot nu toe is aangenomen. Onrechtmatig handelen is strafbaar, ook voor overheidsdiensten, concludeert de socialist. ’De vraag is ten eerste of er lokaal meer mensen in de tweede lijn getroffen zijn. Ten tweede is de vraag wat de gemeente met dat onrechtmatig handelen kan doen? Als we te hard rijden krijgen we een boete of bij overlast van jongeren roepen partijen dat er gehandhaafd moet worden. En nu met deze onrechtmatigheid? Als gemeente moeten we de slachtoffers blijven helpen en ondersteunen. Dat is wel het minste’, eindigt Brouwer, die het Wijkse college om opheldering heeft gevraagd.

U bent hier