h

SP wil omwonenden aan de tekentafel

24 januari 2022

SP wil omwonenden aan de tekentafel

Foto: J Brouwer / SP Wijk bij Duurstede

WIJK BIJ DUURSTEDE – De gemeenteraad stond in juli 2021 unaniem achter een SP-oproep over het bouwplan bij het oude Wijkhuis. Hierin riepen alle partijen het college op om met omwonenden en Viveste samen een bouwontwerp te maken voor het nieuw te bouwen complex. ‘Maar na een paar bijeenkomsten blijkt dat er al een tekening ligt en dat er totaal niet wordt geluisterd naar. Dat kan niet. Men moet echt terug naar de tekentafel’, vertelt Frans van der Tol, de SP-er die aankomende dinsdag een nieuwe oproep doet.

Alle politieke partijen stonden net voor de zomer achter de oproep van de SP. Het college werd verzocht bij het ontwerp van het gebouw in co-creatie met omwonenden en Viveste uit te werken. Vanaf juli liep dat al mis. ‘Viveste hoorde maanden niets van de gemeente. Het college kwam ergens in september opeens pas bij ons, voor de adressen van de inwoners. Viveste had toen blijkbaar al de tekening klaar. De sturing klopte dus van geen kant’, begint van der Tol.

Bij de bijeenkomst kwamen omwonenden met verschillende ideeën voor het gebouw en de omgeving. Ze werden allemaal aan de kant geschoven. En dus voelen zij zich niet serieus genomen en zochten contact met Van der Tol. Hij roept nu de op om terug te gaan naar de tekentafel. ‘In het coalitieakkoord  staat dat de coalitie zich in zou spannen om alle belanghebbenden te betrekken bij plannen. En niet alleen praten over draagvlak, maar duidelijk laten zien daar aan te werken. Dit is het zoveelste voorbeeld dat hier een loopje mee wordt genomen. Neem de inwoners serieus en teken opnieuw.’

Bij de SP-er gaan de gedachten terug naar 2005. Destijds zat hij als omwonende in een actiegroep. ‘Toen wilde de voorloper van Viveste een hoog complex bouwen aan de Hoogstraat. De omwonenden waren toen ook niet tegen de nieuwe woningen, maar wel tegen een massief pand. Ook toen luisterde de toenmalige VVD-wethouder niet. Met hulp van de SP en de PCG ging het plan van tafel. Nu staat er een complex dat past in de omgeving, waar huurders en omwonenden blij mee zijn. Dat kan dus gewoon’, eindigt Van der Tol.

U bent hier