h

SP vraagt naar prestaties

10 januari 2022

SP vraagt naar prestaties

Foto: Jan Burger

WIJK BIJ DUURSTEDE -  Sinds enkele jaren maken gemeenten en woningbouworganisaties afspraken over huisvesting. In deze prestatieafspraken noteren dat er voor sociale huurwoningen verwacht kan worden. De raad kreeg per memo de regelingen tussen de gemeente en Viveste voor 2022 te zien. ‘Net als vorig jaar is dit afgedaan met een briefje. Typisch voor dit college om het niet openlijk te bespreken. En dan doen als of wonen zo belangrijk is, terwijl er al drie jaar op woongebied weinig prestaties worden geleverd’, meldt SP-er Jeroen Brouwer, die vragen stelde over de afspraken.

De SP stelde vorig jaar al vragen over de prestatieafspraken die het college met de  organisaties maakte voor 2021. Destijds kwam er een persbericht in de lokale media, terwijl de raad nog van niks wist. ‘Het maken van deze de prestatieafspraken ligt volgens de zogenaamde mandaatregelingen bij het college. Maar ze vormen een belangrijke uitwerking van de Woonvisie. Vandaar dat wij in vorige colleges graag de raad meenamen. Die openheid en transparantie of samenwerken zit er echter bij GroenLinks, VVD en PCG dus niet in. Dat  laten de feiten wel zien’, concludeert Brouwer.

De socialisten kregen vorig jaar te horen dat het college door een wisseling van ambtenaren en wethouders inderdaad anders werkte. ‘Bijna letterlijk zeiden de wethouders dat de open werkwijze zodoende naar de achtergrond was verdwenen. Maar dat ze zouden het weer oppakken. Ook bij de traject rond de Woonvisie zou de wethouder alles open en transparant met de raad oppakken. En nog geen jaar later krijgen we gewoon weer een memo. Terwijl de woonvisie helemaal niet open opgepakt is. Allemaal loze beloften”, verzucht de SP-er.

De SP-er was in de kerstvakantie dus teleurgesteld nadat VVD wethouder Hans Buitelaar de raad opnieuw per brief over de prestatieafspraken informeerde. Volgens Brouwer past het briefje bij de werkwijze van dit college. ‘Het regent de laatste weken besluiten en plannen. Als de raad dan vragen gaat stellen is het excuus dat we de boel vertragen. En dat terwijl de wethouders maanden en maanden simpelweg niks van zich lieten horen, ondanks aandringen van raadsfracties.’

De SP-er klom dus maar weer in de pen en stelde vragen op. Ten eerste over hoe de afspraken van 2021 zijn uitgepakt. Ten tweede over de betekenis hiervan voor de nieuwe Woonvisie. Want de afspraken zijn een gevolg van deze visie. ‘We zijn benieuwd wat er nu allemaal uit is gekomen. Waarom maken partijen anders afspraken? En aangezien de raad met de Woonvisie bezig is, zou enige openheid helemaal mooi zijn geweest. Dan weten we wat we moeten verbeteren voor onze inwoners. Blijkbaar wil het college dit niet. Dan vragen we er maar weer wat over. Anders krijgen we nooit  openheid’, eindigt Brouwer.

U bent hier