h

SP steunt particuliere huurders

22 oktober 2018

SP steunt particuliere huurders

WIJK BIJ DUURSTEDE – Diverse kabinetten hebben vanaf 2011 stappen gezet om de huurwoningmarkt aan de vrije markt over te laten. Het huidige kabinet Rutte gaat hier mee door. De Gezamenlijke Particuliere Huurders Platforms, GPHP, zet hier vraagtekens bij. Zij doet een oproep aan de landelijke en lokale bestuurders om meer grip terug te nemen. `Deze belangengroep praat al voor tachtigduizend huurders. De Vereniging van Nederlandse Gemeente staat achter hun oproep. Wij zijn benieuwd wat het Wijkse college hiervan vindt´, vat SP-er Jeroen Brouwer samen.

De GPHP merkt, als organisatie die 80.000 huurders vertegenwoordigt, dat de liberalisering van de huurmarkt van oud-minister Blok (VVD) veel nadelige effecten heeft op de woningmarkt. ´De lage rente, hoge huizenprijzen en krapte in de markt leidt ertoe dat huren in de particuliere sector enorm stijgen en dat huurders huizenhoge prijzen gaan betalen, als de huren niet enigszins gereguleerd gaan worden. Veel huurders hebben hier last van en zijn grote delen van hun inkomsten aan wonen kwijt. Dat is een ongezonde situatie´, begint Brouwer.

Het platform roept de landelijke bestuurders op om zogenaamde middenhuur, woningen met een huur van pakweg tussen de 720 en 1100 euro aan regels te binden. Ook wilt zij een beperkte huurverhoging, stoppen met het woningwaarderingsstelsel met punten en dit niet meer aanpassen aan de OZB. `Tevens moet wat de GPHP betreft de inkomensgrens voor sociale huurwoningen omhoog bijgesteld worden. Eigenlijk allemaal dingen waar de SP landelijk al jaren voor strijd.´

Aan gemeentebestuurders vraagt het platform om strengere afspraken te maken met commerciële verhuurders over huren, huurverhogingen en de periode dat de woningen niet verkocht mogen worden. Ook vragen zij om meer betrokken te worden bij het maken van beleid, bijvoorbeeld een woonvisie. ´Dat is interessant omdat we hier juist met Joustra een VVD-er hebben die alles aan de markt wilt overlaten Dat is door de PCG en GroenLinks mede deels opgenomen in het coalitieakkoord. Hier staan dus vele partijen voor een andere aanpak´, concludeert de SP-er.

Dat het platform als vertegenwoordiging van tachtigduizend huurders een oproep doet is voor Brouwer kenmerkend. Zeker ook omdat de VNG hier dus achter staat. ´De leden van het platform vinden zelfs dat prijzen van middel-dure huurwoningen voor een groot deel van de huurders al te hoog zijn. De vertegenwoordigers van vereniging van de Nederlandse gemeenten zijn het hier dus mee eens. We zijn benieuwd wat het college van deze oproep vindt. Reden genoeg om vragen te stellen´, besluit Brouwer.

De SP concludeert dat de woningmarkt zo niet aan de markt overgelaten kan worden. Brouwer heeft er een hard hoofd in of dat lukt. ´De CPO woningen in Cothen en Langbroek, de nieuwe woningen aan de Dirk Fockstraat en op het oude Revius terrein waren nog enigszins betaalbaar omdat de gemeente meestuurde. Deze wethouder praat over asociale woningen, of over China en Noord Korea. Deze oproep is opnieuw een signaal dat marktwerking niet werkt. Hopelijk worden de de PCG en GroenLinks een beetje wakker. Anders vrezen we dat een grote groep Wijkenaren, Cothenaren en Langbroekenaren buiten de gemeente moeten gaan wonen´, eindigt Brouwer.

Reactie toevoegen

U bent hier