h

Partijen tekenen voor prestatieafspraken

20 december 2017

Partijen tekenen voor prestatieafspraken

WIJK BIJ DUURSTEDE/COTHEN - Woningbouwcorporatie Volksbelang, woningbouwstichting Cothen, huurdersbelangenvereniging Krommerijn (HBV) en de gemeente hebben afspraken gemaakt over het woonbeleid voor 2018. De basis voor de afspraken is de gemeentelijke Woonvisie. De zogenoemde ‘prestatieafspraken’ gaan over wat de woningbouwstichtingen kunnen bijdragen aan dit beleid. “Zo kunnen we ons gezamenlijk nog beter in zetten voor woningbouw, voor de doorstroming en met name voor ouderen en jongeren”, bekijkt SP-wethouder Jeroen Brouwer.

Zowel Volksbelang als WS Cothen willen nieuwe woningen in de gemeente bouwen. Dat is nodig, vindt Brouwer. “Vooral kleine huishoudens, zoals starters en senioren, zoeken passende woningen. Hun woonwensen komen niet altijd overeen met het aanbod. Dit bleek bijvoorbeeld ook uit een recente bijeenkomst, waarin de woonwensen van jongeren centraal stonden. De prestatieafspraken hebben in ieder geval tot doel om het woningaanbod beter te laten overeenkomen met de vraag. We gaan samen met huurders kijken naar doorstroommogelijkheden”, meldt de wethouder.

De gemeente hield voor jongeren al eens een bijeenkomst, waar veel waardevolle informatie werd opgehaald. Met de twee woningbouworganisaties gaan zij een groot onderzoek op zetten. “In de crisistijd was goedkoop bouwen voor beleggers lastig. Dankzij de Blok-regels lagen ook de corporaties aan een ketting. Bij WS Cothen en Volksbelang komt nu weer ruimte en die pakken we direct op. Volksbelang denkt bijvoorbeeld aan klushuur. Dat is wanneer jongeren zelf de woning opknappen tegen lagere huur. En dat is slechts een voorbeeld.”

Voor ouderen gaat men kijken hoe zorg en wonen bij elkaar gebracht kan worden, of ouderen informeren over op tijd verhuizen naar een passende woning. De partijen hebben een overeenkomst ‘Gezond veilig wonen’ ondertekend, die leidt tot een intensieve samenwerking op dit thema. Brouwer; “En in de wijk De Engk leren maatschappelijke organisaties elkaar en de wijk, soms opnieuw, kennen. Dat past mooi in de pilots waar Wil Kosterman, wethouder zorg, vanuit het sociale domein mee bezig is.”

Leefbaarheid van de wijk staat ook op de agenda. Met bewoners gaan de partijen opnemen hoe iedereen daar aan kan bijdragen. Ze willen in de hele gemeente samen met inwoners zorgen voor een schone, nette en veilige woonomgeving. Brouwer ziet in dat bewoners best zelf weten hoe ze met hun eigen omgeving om willen gaan. “Ook duurzaamheid is teruggekomen in de afspraken. Zonnepanelen, maar vooral als het gaat om nieuwbouw en renovatie. We willen hier de komende jaren slagen maken”, aldus de SP-er.

De partijen zijn tevreden over de afspraken om tot een nog mooiere, leefbare gemeente te komen. De directeuren van de beide woningbouworganisaties staan klaar voor hun huurders en de gemeenschap. De wethouder ziet dat ze wat dat betreft goed op een lijn zitten. “We willen het echt een verhaal laten zijn van voor en door de gemeenschap. De samenwerking onderling is uitstekend. Dat moet wel mooie resultaten opleveren voor de inwoners. De afspraken staan nu zwart op wit. Nu lekker d ehanden uit de mouwen”, besluit Brouwer.

Reactie toevoegen

U bent hier