h

Goede berichten uit hoek Participatie

15 december 2017

Goede berichten uit hoek Participatie

WIJK BIJ DUURSTEDE – De gemeenteraad werd vorige week door David van Maanen (directeur RSD), Gerhard ten Hove (directeur van de BIGA) bijgepraat over hun werkzaamheden binnen de zaken van de Participatie-wet. Zij waren hier op uitnodiging van SP wethouder Jeroen Brouwer. Gert de Heus hoorde hun verhalen aan. “De RSD is de laatste jaren flink uit hun bolwerk in Zeist aan het investeren in het lokale Wijkse netwerk. En de BIGA is als sociaal onderneming een van de beste oude SW-bedrijven geworden. Dat is prachtig om te zien”, meldt hij.

De twee directeuren vertelden wat zij het afgelopen jaar in grote lijnen gedaan hadden. Bij De RSD is er flink ingezet op het verwerken van het klantenbestand. In alle aangesloten gemeenten is de groei die er dankzij de crisis was dankzij veel extra inzet gemarginaliseerd. “We kregen te horen dat de groei dit jaar op net iets meer dan 1 procent lag. En dit komt dan vooral door de eis van het kabinet om statushouders op te nemen. Goed om te zien dat deze groep in Wijk weliswaar groeit, maar dat de groei van het klantenbestand een stuk minder is. Dan gaan er dus verhoudingsgewijs mensen uit”, bekijkt De Heus.

De extra investeringen die de gemeenten de laatste jaren doen werpen dus vruchten af. Via de deelname aan de lokale participatietafel, maar vooral het actieve beleid vanuit de Wijkse Werkplaats, is de sociale dienst meer en meer betrokken bij veel activiteiten. “Het Wijkse team heeft bijvoorbeeld een soort wedstrijd binnen de RSD gewonnen, van de meest innovatieve teams. Daardoor kunnen zij tijdelijk meer projecten doen. Dat is is mooi voor de Wijkse samenleving. Ook is de RSD tegenwoordig weer bijna alle werkdagen bij Binding aanwezig.  Dat is toch waar we op ingezet hebben”, vindt de SP-er.

Bij de BIGA moest ook alles om. Het vorige kabinet besloot om de sociale werkvoorzieningen op te heffen, geen nieuwe mensen meer toe te laten en een groot deel van de subsidies terug te draaien. Dit maakte ertoe dat de BIGA volledig anders ingericht moest worden. “Het is nu een bedrijf bestaande uit drie verschillende ondernemingen. Niet alleen werken de mensen nu beschut bij ons binnen, maar juist veel meer buiten onze deuren. Daarbij is het een bedrijf en zijn de gemeenten aandeelhouders”, legt directeur Ten Hove uit.

Hoewel de verandering tot sociale onderneming voor gemeenten een spannende was, draait de BIGA als een tierlier. De Heus hoorde hier ook een goed verhaal aan. “De BIGA heeft van alle oude sw-bedrijven in Nederland per medewerker de beste omzet. Het is dus geen slecht idee geweest van  Jan Burger om dat op deze manier te organiseren”, aldus de SP-er, “En dat met het laagste ziekteverzuim van het land. De mensen hebben het dus enorm naar hun zin.”

Nu het bedrijf zo goed draait, worden de reserves aangevuld, zodat de klap van de daling van de subsidie opgevangen kan worden.  Ten Hove schetste een positief beeld van het toekomstperspectief. “Veel gemeenten hebben moeite om de doelgroepen blijvend te bedienen. Wij hebben een bedrijf dat verder kijkt dan hun neus lang is. Dat zich breed inzet voor mensen die moeilijk aan een baan komen. Dat is echt iets om trots op te zijn. dat is mooi voor al die mensen die hier zo afhankelijk van zijn”, eindigt De Heus.

Reactie toevoegen

U bent hier