h

Hunneman terug van weggeweest

27 februari 2017

Hunneman terug van weggeweest

Foto: DitisWijk

 

Wijk bij Duurstede  – Met het afscheid van Jan Burger en alle daarbij behorende veranderingen, verwelkomde de Wijkse SP ook een ander fractielid. Harold Hunneman kwam het team van de socialisten versterken. Hij hoefde niet lang na te denken toen Frans van der Tol en Jeroen Brouwer bij hem aanklopte.  “We moeten als SP in deze situatie allemaal een stapje harder lopen. Daar wil ik graag een steentje aan bijdragen”, vertelt hij zelf.

Voor de lokale SP-fractie is Hunneman geen onbekende. Als oud-steunfractielid, campagnemedewerker en onderhandelaar kent hij immers de klappen van de politieke zweep. “In de eerste periode, vanaf 2006, ben volgde ik als steunfractielid de politiek al volop. Daarna ben ik in de weer geweest met nieuw werk, opleidingen enzovoorts. “Nu de studie afgelopen is en het werk loopt, kon ik in deze situatie geen nee zeggen.”, lacht Hunneman.

Als docent op de ROC, waar hij les geeft aan MBO studenten Welzijn, komt hij sowieso veel sociaal-maatschappelijke vraagstukken tegen. Hij brengt deze kennis mee en kan zo een bijdrage  leveren de fractie. Daarnaast woont hij al decennia lang in de gemeente en kent deze van haver tot gort. “Dat vind ik ook zo mooi aan dit college. Met Hans Marchal, Wil Kosterman en Jeroen hebben we ook drie mensen uit de lokale klei. Zeker als je met de inwoners wil samenwerken is dit een goede basis”, meent Hunneman.

De SP'er keek van buiten dan ook met tevredenheid naar dit college  “Hoewel ik het allemaal natuurlijk van een afstandje volgde, denk ik dat het in Wijk wel aardig goed loopt. Financieel is de boel goed op orde en het beleid is sociaal, met oog voor de menselijke maat. Daar kan echt niemand om heen. Dat was in 2006 toe we begonnen wel anders. Maar het maakt het wel extra leuk om nu van dit SP-team deel uit te maken. ”, aldus de docent.

Wel ziet hij veranderingen in de omgang met andere politieke partijen. “Nu we als SP de grootste zijn, is het wel anders. Hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind. Maar ook is de inzet anders. Ik zag bijvoorbeeld onlangs vragen langs komen over sociale woningbouw voor asielzoekers, vol totaal verkeerde suggesties en onwaarheden. Dan denk ik; moet dat nu. Vragen staat weliswaar elke politieke partij vrij. Maar het moet gaan over de inhoud, en niet voor de bühne, onderzoek zelf eerst en vragen kan altijd nog.

De druk op het ambtelijk apparaat is al hoog zat en kunnen we niet kijken hoe we de tijd van onze hard werkende ambtenaren niet beter kunnen gebruiken. Ik zal vanzelf merken of dit eenmalig was, of structureel.”

In de vijfmans fractie zal Hunneman de posten onderwijs en woningvisie waarnemen.  Met het wegvallen van Burger verwacht hij dat het aanpoten zal worden. “Dat wordt toch een beetje als een klasje dat zonder de docent op stap gaat. En ik weet wat dat is”, lacht hij, “Maar juist omdat we lokaal zo gebonden zijn en we de taken goed kunnen verdelen, gaan we er vol voor.  Ik heb deze fractie door continuïteit en consistentie zien groeien. Wat dat betreft heeft deze tijd ook weer een extra saamhorigheidsgevoel gegeven. Ik heb er de volste vertrouwen in dat we met Jeroen een goede en gedegen keuze hebben gemaakt als wethouder en samen is niet alleen. Ik heb er dan ook echt zin in.”

 

Reactie toevoegen

U bent hier