h

Zorgen over sporten op kunstgrasvelden

8 oktober 2016

Zorgen over sporten op kunstgrasvelden

Foto: Jan Burger

Cothen/Langbroek/Wijk bij Duurstede - In de gemeente Wijk bij Duurstede is rubbergranulaat toegepast bij de velden van CDW, SVF en SVL. Stichting Wijksport heeft in overleg met voetbalvereniging CDW en de gemeente besloten om tot en met de herfstvakantie niet op de kunstgrasvelden te voetballen. CDW wijkt uit naar gewone grasvelden. De andere twee sportverenigingen begrijpen de onrust en vinden de bezorgdheid over de gezondheid van hun voetballers terecht. Zij hebben besloten om de extra onderzoeken af te wachten, zoals de KNVB voorstelt.

“De veiligheid en gezondheid van de sporters is belangrijk. Er komt een onderzoek om te weten welke soorten kunstgrasvelden hier liggen. De gemeente en de sportverenigingen volgen daarnaast de verdere ontwikkelingen, zoals de onderzoeken van het RIVM  en het ECHA (European Chemicals Agency). Op basis hiervan bepalen we straks samen welke maatregelen er moeten worden genomen,” laat SP-wethouder Jan Burger weten.

Zoals in veel gemeenten, heeft Wijk bij Duurstede in het verleden gekozen voor het gebruik van rubbergranulaat vanwege het RIVM-advies en de eisen van Milieukeur. In 2008 heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzoek gedaan naar de veiligheid ervan. Daaruit bleek dat de korrels geen risico vormen voor de gezondheid van mensen.

“Het RIVM geeft nog steeds een positief advies over het gebruik van het rubbergranulaat. Ook de GGD ziet geen reden om af te wijken van dit standpunt. Dat betekent dat het goed is om de nieuwe onderzoeken af te wachten. Maar ik snap wel dat de ongerustheid groot is en CDW besloten heeft om voorlopig op gewone grasvelden te voetballen,” vertelt de wethouder.

Het televisieprogramma Zembla heeft op 5 oktober jongstleden aandacht besteed aan het gebruik van het zogeheten rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Een aantal deskundigen zegt dat bepaalde stoffen mogelijk kankerverwekkend zijn. Het granulaat wordt gemaakt van oude rubberproducten, zoals versnipperde autobanden.

“De stoffen die in Zembla ter discussie stonden, zijn nodig om autobanden te maken. Het geeft het rubber stevigheid en elasticiteit. Deze stoffen zitten in veel dingen die we gebruiken, bijvoorbeeld in elastiekjes. De stoffen zijn toegevoegd aan de lijst van stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn. Nader onderzoek moet aangeven of dat klopt,” aldus Jan Burger  

Meer informatie over het onderzoek van het RIVM is te vinden op de website www.rivm.nl. Daar staat ook een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden. Daarnaast heeft de KNVB diverse stukken op haar website gepubliceerd. Zie daarvoor op www.knvb.nl. De website van de GGD, www.ggdru.nl, informeert de lezers kort over het advies van het RIVM.

Reactie toevoegen

U bent hier