h

Wethouder uit zorgen bij hoorzitting jeugdwet

9 september 2013

Wethouder uit zorgen bij hoorzitting jeugdwet

Den Haag/Wijk bij Duurstede - Gemeenten gaan vanaf 2015 de jeugdzorg regelen. De nieuwe jeugdwet roept echter veel zorgen en bezwaren op. Dat bleek afgelopen donderdag tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer. Onder andere de Wijkse wethouder Jan Burger was uitgenodigd om in gesprek te gaan met kamerleden: “We hebben het over een overgang die nog veel vragen en risico’s kent.”

Op dit moment zijn de provincie, de zorgverzekeraars en het rijk verantwoordelijk voor de meeste jeugdzorgtaken. Vanaf 2015 gaat vrijwel de gehele jeugdzorg over naar de gemeenten. Zij kunnen beter maatwerk leveren, is de gedachte. Bovendien moet er volgens het kabinet flink bezuinigd worden op de jeugdzorg.

Vooral cliëntenorganisaties, artsen en instellingen zien problemen. Zo wordt de jeugd-ggz uit de zorgverzekering gehaald en komt onder regie van de gemeente. Psychiaters en psychologen zijn bang dat jongeren daardoor niet de noodzakelijk zorg krijgen en deze per gemeente gaat verschillen. Bovendien zijn psychische ziekten niet vermijdbaar en te voorkomen door preventie.

“Dat klopt. Er zijn nog veel terechte vragen. De jeugdzorg kan echter wel beter. Daar ben ik van overtuigd. Minder versnippering en meer samenwerking is mogelijk met reguliere zorg. We moeten verder zorgen voor voldoende pleegouders en kinderen moeten niet onnodig in dure instellingen blijven hangen. Daar kunnen we mee aan de slag. Maar of de beschikbaar gestelde bedragen voldoende zijn? Zo niet, dan hebben we een probleem,” aldus Burger. Hij wijst er op dat de kosten voor de jeugdzorg ongeveer 10% van de gemeentelijke begroting betreffen. In Wijk bij Duurstede gaat het om ruim 4 miljoen euro voor jeugdzorg.

De wethouder benoemt verder de risico’s van aanbesteden: “Gaan we verschillende tarieven hanteren en op zoek naar de goedkoopste aanbieder? Wat als organisaties daardoor over de kop gaan? Wat kost dat en betekent dat voor kwetsbare jongeren die van zorg afhankelijk zijn?” Hij wijst de kamerleden op de problemen destijds bij Vitras/CMD als onderdeel van Meavita: “Alle huishoudelijk medewerkers stonden van de ene op de andere dag op straat omdat een tarievenoorlog werd gevoerd.”

Volgens Jan Burger kan een meerjarige overeenkomst tussen de partijen, waarbij nadrukkelijk ouders en cliëntenorganisaties betrokken zijn, een oplossing bieden. “We moeten aangeven welke kant het op moet en tegelijkertijd grote problemen voorkomen. Zorgvuldigheid, daar gaat het om!”

Deze week debatteert de Tweede Kamer over de nieuwe jeugdwet.

Reactie toevoegen

U bent hier