h

Fractie beraad van de SP

3 juni 2013

Fractie beraad van de SP

WIJK BIJ DUURSTEDE - De fractie van de Socialistische Partij vergadert donderdag 6 juni om 20.00 uur over de kadernota. Zij doet dit in de fractieleeskamer van het gemeentehuis, waarvan de ingang zich aan de Steenstraat bevindt. “Het college kiest in de kadernota een koers waarlangs de doelen en ambities van de stad het beste bereikt kunnen worden. Hierin komen de keuzes naar voeren en hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten. Wij gaan de komende weken kijken of we het eens is met de gekozen richting. In deze tijd van recessie betekent dat bezuinigen en schrappen van zaken waar wij aan gewend zijn”, legt fractievoorzitter Jeroen Brouwer uit.

In grote lijnen komen dingen als het sluiten wij het museum, korten op de voorzieningen in bijvoorbeeld de WMO of verkopen wij het Wijkse veer aan een commerciële uitbater aan bod. De fractie van de SP wil nodigt iedereen die mee wil denken over dit soort zaken uit. “We hebben zelf ook enkele suggesties gedaan, bijvoorbeeld om eens te kijken naar duurzame energie, zonnecellen, en winnen van elektriciteit uit het "warme riool water" op het industrieterrein. Dat soort dingen gaan we in ieder geval al mee aan de slag.”

U bent hier