h

Woningbouwstichting Cothen aan zet!

20 december 2008

Woningbouwstichting Cothen aan zet!


Het doorrekenen van de rioolheffing in de servicekosten aan huurders, zoals op dit moment door de woningbouwstichting Cothen gebeurt, is niet toegestaan. Dit zegt minister Van der Laan in antwoord op kamervragen van SP-Tweede Kamerlid Remi Poppe. De plaatselijke SP-afdeling is verheugd met het standpunt van de minister en wacht voorstellen van de woningstichting af.

In de gemeente Wijk bij Duurstede is de rioolheffing een eigenarenheffing. Dit betekent dat de eigenaren van onroerend goed en niet de huurders een aanslag krijgen. In Cothen rekent de woningstichting de heffing apart door in de servicekosten. Huurders met een laag inkomen hebben hier last van. Zij kunnen geen kwijtschelding krijgen. Op huurtoeslag over dit bedrag hebben deze huishoudens evenmin recht, omdat het bedrag niet in de kale huur is opgenomen. Op jaarbasis gaat het om een bedrag van zo’n 150 euro.

In februari van dit jaar wees de cliëntenraad van de Wet Werk en Bijstand (sociale dienst en minimabeleid) op deze problematiek. Dit was voor de SP aanleiding om huurders in Cothen te informeren en bij te staan bij het maken van bezwaar. De afdeling heeft de kwestie ook landelijk aangekaart, omdat een en ander mogelijk in meerdere plaatsen speelt.

Het ministerie heeft daarop onderzoek verricht. In zijn antwoorden schrijft minister Van der Laan: “Gebleken is dat de samenvoeging van de gemeente Cothen met de gemeente Wijk bij Duurstede en de daardoor voor Cothen gewijzigde rioolheffing heeft geleid tot de huidige kwestie. Uit hetgeen de corporatie daarop heeft geantwoord blijkt dat deze corporatie oprecht meent dat de door haar toegepaste doorberekening wettelijk zou kunnen. Daarbij heeft de corporatie aangegeven de rioolheffing niet verdisconteerd te hebben in de kale huurprijs. Voorts heeft deze corporatie aangegeven bereid te zijn af te zien van de doorberekening indien duidelijk is dat zij de rioolrechten wettelijk niet kan doorberekenen. De verantwoordelijke wethouder van de gemeente Wijk bij Duurstede heeft aangegeven dat het college van Burgemeester en Wethouders van Wijk bij Duurstede er bij de corporatie op aandringt om te stoppen met de huidige wijze van doorrekenen, maar geen kwade wil bij deze corporatie te vermoeden. Ik ga er dan ook vanuit dat voortgaand overleg met deze corporatie ertoe zal leiden dat deze corporatie geen eigenaarheffing zal doorberekenen aan haar huurders,”

De minister wijst tenslotte nog op de belastingrechtspraak van de Hoge Raad, dat huurders rechtstreeks door de gemeente of provincie aangeslagen dienen te worden. En heffingen dus “Dit betekent,” aldus Van der Laan, “dat een verhuurder zelf zal moeten afwegen op welke wijze hij eigenaarheffingen wil financieren. Een verhuurder kan bij aanvang van een huurovereenkomst ervoor kiezen om dergelijke eigenaarheffingen te verdisconteren in de kale huurprijs, mits de huurprijs niet hoger wordt dan toegestaan door het woningwaarderingsstelsel.”

Henriëtte Sanders, SP-raadslid in Wijk bij Duurstede is verheugd met de uitspraak.
“Ik heb van de wethouder begrepen dat het bestuur van de woningstichting nu ook op zoek is naar een oplossing voor het probleem en dat ze snel met voorstellen zullen komen. Die wachten we vol spanning af.”

U bent hier