h

SP Raadslid schrijft mee aan: Dit is onze stem tegen Armoede

20 december 2008

SP Raadslid schrijft mee aan: Dit is onze stem tegen Armoede


Begin april heeft schrijver Jan Razenberg het initiatief genomen om het boek “Dit is onze stem tegen armoede” te realiseren. Een boek met aangrijpende persoonlijke verhalen over armoede in Nederland in 2008. Driehonderd Nederlanders hebben meegeschreven aan dit boek, waarvan de opbrengst gaat naar de voedselbanken in Nederland. Het doel van het boek is mensen wakker te schudden en zo de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk in Nederland te verminderen.

Ook het Wijkse SP raadslid Gert de Heus schreef mee aan dit boek. Waarom eigenlijk?

Gert de Heus: “Ook ik heb een bijdrage geleverd aan het boek “Dit is onze stem tegen armoede”, omdat helaas de armoede in Nederland nog steeds bestaat. Met mijn stem probeer ik ook de politiek in Nederland wakker te schudden. Als er miljarden zijn om banken te redden, laten we dan ook proberen om de voedselbanken overbodig te maken.”

Wat zou de politiek volgens jou dan moeten doen?

Gert de Heus: “Den Haag zou bijvoorbeeld de kinderbijslag inkomens afhankelijk kunnen maken, want het onmenselijk om kinderen in armoede te laten opgroeien. Dus zorg er voor dat de kinderbijslag komt bij kinderen die het echt nodig hebben. Verder moet er meer aandacht zijn voor schuldsanering en er zou volgens mij een veel strenger beleid moeten komen voor het aangaan en aanbieden van leningen. En stop alsjeblieft met die stomme leenreclames op TV!”

Denk je niet dat het de eigen schuld is van mensen om in Armoede te komen?

“Kinderen hebben hier niet voor gekozen. Ik vind dat zij de eerste aandacht verdienen. Maar mensen komen ook in armoede door ziekte, ouderdom, werkloosheid en domme pech.”

Waar is het boek verkrijgbaar?

“Het boek is te bestellen op de website van Jan Razenberg, de opbrengt van het boek gaat naar de voedselbanken in Nederland.”

Kaft van het boek; Dit is onze stem tegen armoede

U bent hier