h

Kwaliteit nieuwe huisartsenpost staat voorop

30 december 2008

Kwaliteit nieuwe huisartsenpost staat voorop

WIJK BIJ DUURSTEDE/HEUVELRUG – “De kwaliteit van een eventuele nieuwe huisartsenpost in Doorn moet voorop staan. Bovendien dienen de huisartsen er mee in te stemmen, en wellicht is het mogelijk om te komen tot een structuur met centrale huisartsenposten in de grote steden met dependances in de regio”, concluderen SP-bestuurslid Jan Oechies en fractievoorzitter Jeroen Brouwer van de Wijkse SP na een gesprek met huisarts Don van Baarda.

Het realiseren van een huisartsenpost in Doorn staat bij de SP hoog op de prioriteitenlijst. De partij vindt dat de huidige regionale verdeling, over drie posten in Ede, Houten en Zeist, niet logisch, omdat de afstand vaak te groot is. Afgelopen zomer onderzochten de SP-afdelingen hoe de inwoners de zorg van de huidige huisartsenposten ervaren. “Daarbij kwalificeren de Wijkenaren de kwaliteit van de huisartsenpost in Houten als goed. Toch kiezen zij massaal voor een beter bereikbare post in Doorn”, begint Brouwer.

Op het rapport kwam kritiek van een aantal huisartsen, onder andere de Wijkse huisarts Don van Baarda, voor Oechies en Brouwer de reden om bij hem langs te gaan. “Tijdens het gesprek bleek dat we het over een aantal belangrijke zaken eens zijn. We zijn als partij begonnen met een consumentenonderzoek. Dat is de basis. Maar natuurlijk kunnen we nooit een post in Doorn realiseren zonder de inbreng van de huisartsen”, vertelt Brouwer.

Voor zowel de huisartsen als de SP geldt dat een nieuwe huisartsenpost moet voldoen aan hoge kwaliteitsnormen. Oechies: “Dat blijkt ook uit ons onderzoek. De mensen zijn erg tevreden over de kwaliteit van de geleverde zorg. Voor de huisartsen staat de eis om deze kwaliteit te kunnen waarborgen dan ook voorop. Daar kunnen wij als SP alleen maar mee instemmen.”

Voor de zorg zijn de huisartsen verantwoordelijk. Zij werken in een samenwerkingsverband, een zogenaamde HADS, dat staat voor huisartsen diensten structuur. “Van Baarda heeft ons verteld dat de Wijkse huisartsen geen tegenstander zijn van een post in Doorn. Maar deze kan er alleen komen als alle HADS-organisaties in de regio het met herschikking eens zijn”, vervolgt Oechies.

Een andere werkwijze, vooral meer afstemming tussen de verschillende posten, kan misschien ruimte scheppen waardoor op bepaalde tijden dependances mogelijk worden. “Dat kost waarschijnlijk niets meer, maar geeft wel de beste garantie op kwaliteit. Vandaar dat dit idee de moeite waard is. Wij hebben het onze wethouder Jan Burger ook meegegeven. Binnenkort overlegt hij met alle huisartsen in Wijk en de Utrechtse Heuvelrug, en de andere partijen die bij de huisartsenposten betrokken zijn”, eindigt Brouwer.

U bent hier