h

Met deze plannen kan Langbroek echt vooruit!

2 oktober 2008

Met deze plannen kan Langbroek echt vooruit!

“Een voorbeeld van goed luisteren naar mensen en met een schitterend resultaat.” Dat is de mening van SP-raadslid Gert de Heus op de gepresenteerde bouw- en vernieuwingsplannen voor Langbroek-Noord. Afgelopen woensdag toonde de gemeente samen met stedenbouwkundig bureau Imoss die plannen tijdens een openbare avond in het dorpshuis.

Gedurende twee jaren is door de gemeente -samen met initiatiefgroepen en organisaties uit Langbroek- gewerkt aan de ontwikkeling van de plannen. Het betreft verplaatsing van het sportcomplex van SVL en de bouw van een woonzorgcomplex op de huidige plek van de sportvelden. Op de begane grond van dat zorgcomplex is er ruimte voor het dorpshuis, de bibliotheek, kinderopvang, een supermarkt en andere voorzieningen. Het gaat om 40 zorgwoningen. Daaromheen komen zo’n 70 woningen voor verschillende doelgroepen. Ook is gedacht aan het realiseren van een landschapspark op de plek van het huidige productiebos.

Wethouder Jan Burger bedankte tijdens de bijeenkomst nadrukkelijk de betrokkenheid van de Langbroekers bij de totstandkoming van de plannen. Gereon Bargeman van het stedenbouwkundig bureau Imoss uit Amersfoort presenteerde de zogenoemde verkavelings- en beeldkwaliteitsplannen. Met beelden werd een impressie gegeven over hoe de nieuwe buurt er straks kan gaan uitzien. Zo kregen de aanwezigen een presentatie over de woningen, het materiaalgebruik, het spelen, wandelen, parkeren, de verkeersontsluiting en de voetpaden naar het buitengebied.
Mevrouw Van Cooten-Boers ontving tijdens de pauze van de bijeenkomst van de wethouder een feestelijke taart met daarop de naam: Oranjehof. Dat wordt de naam van de nieuwe buurt en zij was een van de mensen die deze naam had voorgesteld.

De komende maand bespreekt de raad de voorliggende plannen en de bijbehorende grondexploitatie die, zoals Jan Burger benadrukte: “sluitend is”. Als de procedures geen vertraging oplopen kan medio volgend jaar de aanleg van de sportvelden plaatsvinden. Vervolgens worden het zorgcomplex en de woningen gebouwd. Dat gebeurt gedurende een periode van zo’n vier jaren. Daardoor kunnen woningen zoveel mogelijk aan plaatselijke woningzoekenden worden aangeboden. Het gaat om 25 zorgappartementen, 15 “nutreden”-appartementen, 10 appartementen voor starters, 14 starterwoningen, 14 rijenwoningen, 14 tweekappers, 23 vrijstaande woningen en 2 landgoedwoningen. Woningstichting Volksbelang realiseert samen met zorginstelling Rijnheuvel het zorgcomplex.

Na de presentatie werden vragen gesteld en beantwoord. Onder andere over particuliere aankoop van kavels, verkeersremmende maatregelen, het parkeren en een uitlaatplek voor honden. Na afloop van de bijeenkomst kon geconcludeerd worden dat de steun voor de plannen groot was. SP-raadslid Gert de Heus verwacht dan ook dat de gemeenteraad er de komende maand mee instemt.

“Een groot compliment voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Met deze plannen kan Langbroek echt vooruit”, voegt hij daar nog aan toe.

U bent hier