h

Extra ondersteuning voor gezinnen met laag inkomen

10 oktober 2008

Extra ondersteuning voor gezinnen met laag inkomen

Gezinnen met een laag inkomen krijgen extra ondersteuning van de gemeente Wijk bij Duurstede. Zo kunnen kinderen eenmalig een vergoeding krijgen voor de aanschaf van een computer. Ook is het de bedoeling om de regels van het minimabeleid te vereenvoudigen en gaan een aantal vergoedingen omhoog.

Onderzoek NIBUD

Het afgelopen jaar is het minimabeleid van de gemeente beoordeeld door het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) en met vertegenwoordigers van belangenorganisaties geëvalueerd. Daaruit kwam naar voren dat inwoners met een minimuminkomen uit Wijk bij Duurstede haast altijd beter af zijn dan mensen met een laag inkomen elders in het land.

“Hoewel bleek dat de gemeente het behoorlijk goed doet, zijn er ook een paar aandachtspunten genoemd. Bijvoorbeeld het verzoek om extra ondersteuning aan gezinnen met oudere schoolgaande kinderen”, zo laat SP-wethouder Jan Burger weten.

Bijeenkomsten

Samen met de cliëntenraad Wet Werk en Bijstand organiseerde de wethouder Sociale Zaken dit voorjaar een aantal bijeenkomsten, waarvoor diverse belangenorganisaties werden uitgenodigd, maar ook geïnteresseerde personen.
“Tijdens die besprekingen kwamen eveneens verbeterpunten naar voren. Zo vroegen medewerkers van de Sociale Dienst of er wat kon worden gedaan aan de zogenoemde ‘armoedeval’. Bij dat laatste gaat het om het afnemen van het werkelijk besteedbare inkomen wanneer sprake is van het wegvallen van de diverse regelingen en tegemoetkomingen bij een inkomen iets boven het minimum. Alles bij elkaar verwacht ik dat ons minimabeleid met alle voorstellen verder verbeterd wordt”, aldus Jan Burger.

Nieuwe en bestaande regelingen

Op basis van de evaluatie wordt het minimabeleid van de gemeente nu uitgebreid. Nieuw is de regeling om kinderen uit groep 8 van het basisonderwijs een computer te geven als ze komen uit een gezin met een minimuminkomen. Ook gaat een draagkrachtberekening plaatsvinden voor mensen met een inkomen tussen de 110 en 120% van het minimum. De regelingen ‘tegemoetkoming ziektekostenverzekering’, ‘langdurigheidstoeslag’ en ‘kwijtschelding belastingen’ blijven bestaan. De regeling voor deelname aan het ‘maatschappelijk verkeer’ en de vergoeding voor een dagje uit worden samengevoegd in een nieuwe regeling voor ‘sociaal-culturele activiteiten’. Op verzoek van de gemeenteraad wordt het bedrag van die laatste regeling verhoogd van € 105 (per persoon per jaar) naar € 125. De regeling wordt verder breed ingezet. Het kan voor zwemlessen worden gebruikt, een abonnement op de krant of bijvoorbeeld voor het lidmaatschap van een sportvereniging.

De gemeenteraad stemde afgelopen dinsdag unaniem in met de voorstellen. Lof was er voor de gevolgde procedure en de inbreng van de verschillende organisaties, zoals de lokale cliëntenraad.

U bent hier